Het wijzigen van verouderde inrichtingsplannen van bijzondere plannen van aanleg (BPA), aanlegplannen en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) - VCRO artikel 7.4.4/1

Verouderde of te gedetailleerde voorschriften van BPA’s of APA’s en inrichtingsvoorschriften van sommige gemeentelijke RUP’s verhinderen vaak een beter ruimtelijk rendement op het terrein door sterk opgedeelde zonering (gebouwen, tuinen,…) en gedetailleerde voorschriften over bouwdieptes en volumes.  

Door dergelijke voorschriften op te heffen of aan te passen worden vormen van ruimtelijke rendementsverhoging bevorderd: intensivering van het ruimtegebruik, verweving van verschillende functies, het hergebruik van constructies en het tijdelijk toelaten van ruimtegebruik.  

Komaf maken met verouderde voorschriften kan ook de mogelijkheden voor energieprestatieverhogende handelingen vergroten, die soms verhinderd worden door bepalingen over bouwvolumes, afmetingen, ….  

Art. 7.4.4/1 VCRO maakt een soepelere wijziging van verouderde voorschriften van BPA’s, APA’s en inrichtingsvoorschriften van sommige gemeentelijke RUP’s mogelijk.  Er is geen minimale ouderdom bepaald voor deze plannen. Deze procedure geldt dus ook voor recente RUP’s.

Het onderstaand document bevat meer informatie over de toepassingsvoorwaarden, de procedure, voorbeelden wanneer wel en niet de afwijkingsmogelijkheid kan gebruikt worden, en over de plan-merverplichtingen.

pdf bestandHet wijzigen van verouderde inrichtingsvoorschriften van BPA's, APA's en gemeentelijke RUP's (217 kB)

 

Vragen over concrete dossiers?

Met vragen over concrete dossiers kan u terecht bij uw gemeente. Die is bevoegd voor de meeste vergunningsaanvragen en is het best geplaatst om uw dossier te beoordelen.