Het project 'Open kaart. Regio onder de loep'

De Helix brengt de regio in kaart

Opzet
Het project ‘Open Kaart. Regio onder de loep’ moedigt inwoners, bezoekers, vrijwilligers, … aan om het wijde gebied rond De Helix te ontdekken, te onderzoeken en in kaart te brengen. De Helix organiseert sinds 2015 een hele reeks van activiteiten met veel verschillende mensen en groepen, van alle leeftijden. Iedereen kan observeren, registreren en lokale verhalen rond natuur en milieu in beeld brengen. Zo kunnen er nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan voor het samenleven van mensen en van mens en omgeving.  Al deze educatieve activiteiten zijn verwerkt binnen de verschillende thema's van de expo 'Open kaart. Regio onder de loep'.

Onderzoeksregio

De onderzoeksregio omvat vijf dorpen van Geraardsbergen: Schendelbeke, Onkerzele, Idegem, Grimminge en Zandbergen. Er werd bewust gekozen voor natuurlijke en menselijke grenzen om zo vast te houden aan de verhouding van mens en natuur. 

Project van De Helix

De Helix heeft als Vlaams Kennis- en Vormingscentrum van de Vlaamse overheid de doelstelling een proeftuin te vormen waarin geëxperimenteerd wordt met innovatieve NME-praktijken (natuur- en milieueducatie). Binnen het kader van dit project gaat De Helix aan de slag met systeemdenken, onderzoekend leren, omgevingsgericht leren, collectief onderzoek, …

infographicproject2project4project1

 

Meer informatie

De Helix
De Helix
Hoogvorst 2
9506 Geraardsbergen (Grimminge)
België
054 31 79 50 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 u.)

Open kaart. Regio onder de loep