Het lopend vuur - een podcastreeks over duurzaamheid in het hoger onderwijs

STAGEPLAATS

Ontwikkelen van een podcastreeks over duurzaamheidseducatie in het hoger onderwijs

Informatie over taakomschrijving, doelstellingen, verwachte resultaten

Departement Omgeving zoekt een of meerdere studenten om een podcastreeks te ontwikkelen over duurzaamheidseducatie in het hoger onderwijs. We willen inspirerende getuigenissen brengen van docenten, lectoren, onderzoekers, beleidsmedewerkers ... over hoe zij met duurzaamheid aan de slag gaan. Onze focus ligt op innovatieve onderwijspraktijken, die andere spelers in het hoger onderwijs kunnen inspireren om ook werk te maken van duurzaamheidseducatie. De podcastreeks 'Het lopend vuur' moet zich onderscheiden van andere podcasts over duurzaamheid door echt te focussen op educatie. Het is dus niet de bedoeling om te getuigen over duurzaamheidskwesties in het algemeen, maar specifiek over hoe hierrond gewerkt wordt in universiteiten en hogescholen.
Departement Omgeving bezorgt studenten een lijst van personen die mogen geïnterviewd worden. De studenten moeten dus zelf niet op zoek naar inspirerende sprekers. Hun taak start nadat ze met de sprekers in contact gebracht zijn. Ze krijgen in deze stage de kans om de volledige praktische kant van de podcasts voor hun rekening te nemen: het afnemen van een kwalitatief interview (zowel inhoudelijk als technisch), de montage tot een aangename en moderne podcast, de publicatie hiervan op een podcasthost (nog te bepalen) en de distributie. We mikken op 10 podcasts van ongeveer 15 min elk.
Tenslotte vragen we aan de studenten om na afloop van hun stage ook enkele medewerkers van Departement Omgeving te professionaliseren, zodat de podcastreeks door hen kan voortgezet worden.

Aantal stageplaatsen

Afhankelijk van de stagevereisten van de opleiding, kan deze stage door een of meerdere studenten uitgevoerd worden.

Locatie

Overleg met de medewerkers van Departement Omgeving kan in Brussel of online. Voor het afnemen van de interviews zullen studenten zich moeten verplaatsen naar de hogescholen of universiteiten waar de te interviewen personen werken. Dit kan overal in Vlaanderen zijn.

Naam en contactgegevens van de stagementor

Tom Janssen - tom.janssen@vlaanderen.be - 0486 24 21 23

Periode

Het is de bedoeling dat de 10 podcasts ontwikkeld worden in de loop van academiejaar '21-22.

Geschatte werkbelasting

De stagebelasting kan afgestemd worden op de voorschriften die gekoppeld zijn aan het opleidingsonderdeel waarvoor de student deze stage uitvoert. Afhankelijk van de omvang van de stage, kunnen meerdere studenten samenwerken aan deze podcastreeks.

Opleidingsniveau

Bachelor

Opleiding (gevolgde richting)

Journalistiek, radio, podcasting

Expertise (kennis, ervaring gelinkt aan thema van de thesis)

Enige kennis van duurzaamheid is een pluspunt. Sowieso moet de student bereid zijn om zich in de werkcontext van de te interviewen personen te verdiepen om zo de interviews grondig voor te bereiden.

Type rijbewijs gevraagd

Rijbewijs B is handig voor de verplaatsingen, maar alle hoger onderwijsinstellingen zijn ook bereikbaar met het openbaar vervoer.

Vereiste talenkennis

Nederlands

Vervoer en verplaatsingen

Goedgekeurde verplaatsingen in kader van overleg of plaatsbezoeken worden vergoed.