Het ETS-innovatiefonds

Om de langetermijn klimaat- en energiedoelstellingen te halen in Vlaanderen wordt volop ingezet op de ondersteuning van de ontwikkeling van innovatieve technologieën.  Hiervoor kunnen, naast Vlaamse middelen, ook bestaande en toekomstige Europese financieringsinstrumenten ingezet worden. 

Zo voorziet de laatste herziening van de Europese richtlijn die het systeem van emissiehandel voor vaste installaties en luchtvaartoperatoren regelt, de oprichting van een (Europees) Innovatiefonds. Dat fonds zal gespijsd worden met de inkomsten uit de veiling/verkoop van minstens 450 miljoen emissierechten uit de handelsperiode 2021-2030, wat op dit moment neerkomt op om en bij de 10 miljard euro.

Het Innovatiefonds heeft tot doel de bouw en exploitatie te stimuleren van demonstratieprojecten, die gericht zijn op:

  • Innovatieve koolstofarme technologieën, processen en producten in industriële sectoren die zijn opgenomen in bijlage I van de ETS-richtlijn

  • Milieuveilige afvang en geologische opslaan of het gebruik van CO2 (CCUS)

  • Innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie en energieopslag

Op 26 februari 2019 werd de ‘delegated act’ inzake dit ETS-Innovatie fonds door de Europese Commissie aangenomen, en op 28 mei 2019 in het Europees Publicatieblad gepubliceerd. Hierin werden de krijtlijnen van het innovatiefonds vastgelegd.

Op 2 mei 2019 organiseerden het Departement Omgeving, het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO), en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) voor meer dan 50 aanwezigen een eerste interactieve informatiesessie over het ETS-Innovatiefonds. Bekijk de slides van deze infosessie:

pdf bestand2019-05-02 Presentaties infosessie EU ETS Innovatiefonds (2.64 MB)

De eerste projectoproep zal vermoedelijk gelanceerd worden in 2020, nadien zullen er regelmatig nieuwe projectoproepen georganiseerd worden. De details van deze eerste projectoproep worden in de loop van 2019 uitgewerkt.

Meer informatie:

Contacteer ons

ETS vaste installaties