Het doorlopen van een gunningsprocedure bij een PPS

Afhankelijk van het eerder gekozen alternatief en de afstemming die op maat van het project werd gekozen tussen de gunningsprocedure en de planprocedure zal in de uitwerkingsfase een gunningsprocedure (552 kB) worden doorlopen, en zullen in voorkomend geval onderhandelingen worden gevoerd en technische uitvoeringsvarianten (inclusief de opmaak van het MER en eventuele vergunbaarheid) worden bekeken. Het is wel zo dat het hier voorbereidende handelingen betreft. De effectieve gunning kan pas gebeuren nadat het projectbesluit door de bevoegde overheid definitief is vastgesteld.