Herinrichting stationsomgeving Kessel

Locatie Nijlen
Omschrijving Transformatie site De Lindekensbaan naar een gemengde woon- en werklocatie
Status Voorkeursbesluit
Procesnota pdf bestandProcesnota Nijlen v.1.pdf (1.61 MB)
Procesverantwoordelijke Nick Denisse
Initiatiefnemer Nijlen
Bevoegde overheid Nijlen
Project website https://www.nijlen.be/complex-project-lindekensbaan
luchtfoto stationsbuurt kessel

Verkenningsfase

Startbeslissing

dinsdag 3 mei 2016

Onderzoeksfase

Begin raadpleging alternatievenonderzoeksnota

vrijdag 1 juni 2018

  • Volledige alternatievenonderzoeksnota : Download

Einde raadpleging alternatievenonderzoeksnota

zaterdag 30 juni 2018

Beslissing richtlijnen MER

donderdag 21 maart 2019

Voorontwerp van voorkeursbesluit

dinsdag 12 mei 2020

  • Voorontwerp van voorkeursbesluit : Download

Datum Synthesenota

dinsdag 12 mei 2020

Begin openbaar onderzoek voorkeursbesluit

donderdag 12 november 2020

  • Formulier openbaar onderzoek : Download
  • Ontwerp van voorkeursbesluit : Download
  • Onderzoeksrapporten: U vindt de onderzoeksrapporten op de projectwebsite.

Einde openbaar onderzoek voorkeursbesluit

maandag 11 januari 2021

Kwaliteitsbeoordeling effectenstudies

16 februari 2021

Definitieve vaststelling voorkeursbesluit

2 maart 2021

 

 

Uitwerkingsfase

Bekendmaking projectonderzoeksnota

pdf bestandProjectonderzoeksnota (2.56 MB)