Hemelwater - verordening

Waarom deze verordening?

Wateroverlast wordt vaak veroorzaakt doordat de riolering de plotse en massale toevloed van regenwater na een felle regenbui niet kan verwerken. Deze stedenbouwkundige verordening legt elke verbouwer een aantal maatregelen op om te voorkomen dat regenwater onmiddellijk afgevoerd wordt.

Het algemeen uitgangsprincipe hierbij is dat regenwater in eerste instantie zoveel mogelijk gebruikt wordt. In tweede instantie moet het resterende gedeelte van het hemelwater worden geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een beperkte hoeveelheid water met een vertraging wordt afgevoerd. De plaatsing van de overloop van de hemelwaterput en de infiltratievoorziening dient aan dit principe te beantwoorden.

Vanaf 29 september 2016 moet elk op te richten gebouw, constructie of aan te leggen verharding groter dan 40 m² aan de normen van de verordening voldoen, ook als deze vrijgesteld is van stedenbouwkundige vergunningsplicht. De plaatsing van een infiltratievoorziening is dan verplicht als het goed (perceel) groter is dan 250 m².

Soms moet u bij uw aanvraag om omgevingsvergunning het hemelwaterformulier toevoegen (addendum B25). Of dat verplicht is, wordt bepaald door een vraag in het hoofdformulier.

! Deze verordening is geldig in het hele Vlaamse gewest. Provincies en gemeenten kunnen strengere regels afvaardigen voor hun grondgebied. Contacteer dus uw gemeente en provincie.
In de provincie Vlaams-Brabant geldt een provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot verhardingen die de aanleg van niet-doorlatende verhardingen slechts uitzonderlijk toelaat

 

Voor welk type handelingen is de verordening van toepassing?

Of de hemelwaterverordening van toepassing is voor uw dossier, hangt af van het type handeling dat u wilt doen:

Stedenbouwkundige handelingen

In volgende gevallen is de verordening van toepassing en moet u het hemelwaterformulier invullen en toevoegen als bijlage:

  • Bouw, herbouw of uitbreiding van overdekte constructies waarbij de nieuwe oppervlakte groter is dan 40 m².
  • Aanleg, heraanleg of uitbreiding van verhardingen waarbij de nieuwe oppervlakte groter is dan 40 m².
  • Aanleg van een afwatering voor de constructies of de verhardingen, vermeld bij de twee bovenstaande handelingen, waarvan het hemelwater voorheen op natuurlijke wijze in de bodem infiltreerde.

Verkavelen van gronden

In volgende gevallen is de verordening van toepassing en moet u het hemelwaterformulier invullen en toevoegen als bijlage:

  • Aanleg, heraanleg of uitbreiding van verhardingen waarbij de nieuwe oppervlakte groter is dan 40 m². 
  • Aanleg van een afwatering voor de verhardingen, vermeld in de bovenstaande handeling, waarvan het hemelwater voorheen op natuurlijke wijze in de bodem infiltreerde. 
     

Contacteer ons

Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning (BJO)