Hemelwater

De klimaatverandering zorgt voor extremere weersomstandigheden met meer overstromingen en langere droogteperiodes. De regen die valt moeten we dan ook maximaal gebruiken, infiltreren of langer vasthouden. In de omgevingsvergunning van bedrijven staan deze voorwaarden duidelijk beschreven, en vinden hun oorsprong zowel in de milieu- als ruimtelijke ordeningsregelgeving. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan opvang en hergebruik, infiltratie en buffering boven de lozing in de regenwaterafvoerleiding. Het lozen op de openbare riolering is enkel toegelaten indien andere mogelijkheden niet beschikbaar zijn. 

Wat is de rol van Omgevingsinspectie?

Gerichte controles bij klasse 1-bedrijven rond de voorwaarden over hergebruik, infiltratie en buffering van niet-verontreinigd hemelwater.