Health Sciences Campus Gasthuisberg

Periode 01.10.2011 - 01.10.2014
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Aanvrager Stad Leuven
Subsidiebedrag 300.000 euro
Status Afgerond

Situering en doelstellingen

Gasthuisberg ligt ten westen van de stad Leuven, net buiten de stadsring en vlakbij de E314. De campus is hoofdzakelijk voorzien voor UZ Leuven en de groep biomedische wetenschappen van KU Leuven. UZ Leuven is met bijna 2.000 bedden het grootste universitair ziekenhuis van België. Omdat de infrastructuur van de stadscampus van UZ Leuven en KU Leuven verouderd was, moesten zij verhuizen.

In het gebied zijn nieuwe grootschalige ontwikkelingen gepland en wil men in de ruimtelijke kwaliteit investeren om de aantrekkingskracht van de campus te vergroten. In 2004 werd daarom een masterplan opgemaakt waarin een derde van de ruimte voor bebouwing is voorzien, de rest zal open ruimte blijven. Omdat men verwacht dat tegen 2020 dagelijks 40.000 mensen naar de site zullen komen, is er onderzoek rond bereikbaarheid en parkeren gebeurd. Tegelijk is het de bedoeling dat de relatie tussen de campus en de binnenstad van Leuven wordt versterkt.

Resultaten

Campus Gasthuisberg maakt deel uit van het nog lopende gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het regionaalstedelijk gebied Leuven. Door permanente afstemming wordt erop toegezien dat planning, herbestemming en realisatie parallel verlopen. Er wordt nog onderzocht welke herbestemmingen er exact moeten gebeuren en welke deelprojecten er moeten worden gerealiseerd om de band met de stad te optimaliseren. Voor bepaalde gebieden zoals de Kabouterberg of voor de inplanting van een eindpunt van het openbaar vervoer wordt aan een inrichtingsplan gewerkt. Een aantal deelprojecten is inmiddels in uitvoering.

Wat betreft de gebouwen is een en ander gerealiseerd of in uitvoering: de nieuwe spoedgevallenafdeling, het moeder- en kinderziekenhuis, het ambulant centrum en het psychiatrisch ziekenhuis voor acute psychiatrische zorg. Het gezamenlijk energiestation met datacenter is afgewerkt. Verder wordt er gewerkt aan de nieuwe hoofdingang, het gebouw van het Vlaams instituut voor biotechnologie (VIB), het Rega-instituut, een logistiek platform voor de hele campus en de Alma met leercentrum. Om innovatie te stimuleren en te faciliteren is op de campus ruimte voorzien voor spin-offs rond bijvoorbeeld toegepast medisch onderzoek.

Voor de verbetering van de openbare ruimte zijn de hoofd- en bezoekersas in uitvoering en is er een apart masterplan rond signalisatie. Op het vlak van mobiliteit is de bouw gestart van de aansluitingen op de ring rond Leuven en op de E314. Voor het openbaar vervoer wordt het busvervoer uitgebreid met nieuwe haltes en een nieuw busstation. Rond energie en water is een apart masterplan gemaakt met onder andere een bufferbekken in een parkachtige omgeving.

Sinds 2009 heeft het project een koepelstructuur. In de stuurgroep zit de top van KU Leuven, UZ Leuven en de Stad Leuven. De dagelijkse projectcoördinatie is in handen van de dagelijkse leiding Health Sciences Campus Gasthuisberg. De rol van de Stad Leuven is in de loop van het project aanzienlijk versterkt. Voor specifieke taken wordt expertise ingehuurd. De Task Force Health Sciences Campus Gasthuisberg fungeert als klankbordgroep om de wensen van verschillende overheden en diensten op elkaar af te stemmen.

Op communicatievlak was er de zeer zichtbare inspanning rond de ringweg met een eigen website, een campagne voor omwonenden met folders, posters, een stand en informatiemomenten. De communicatie met de Leuvense inwoners rond Gasthuisberg gebeurde met een editie van Mozaïek die helemaal aan het onderwerp was gewijd. Er waren ook eenmalige initiatieven zoals de opleiding voor de gidsenbond van Leuven, de rapportering aan stakeholders zoals de Task Force en de Europese investeringsbank, en de presentaties voor andere betrokkenen. Een communicatiestrategie is in de maak.

Meer informatie

Documenten:

Coördinator:
Bart De Greef
UZ Leuven
Algemene Directie
Herestraat 49
3000 LEUVEN
Mail: Klik hier