Havenland

Periode 01.11.2016 - 01.11.2019
Provincie Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Zeeland
Gemeente Antwerpen, Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stabroek, Zwijndrecht, Hulst
Aanvrager Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Subsidiebedrag 300.000 euro
Status Afgerond

Situering en doelstellingen

De duurzame ontwikkeling van de haven van Antwerpen is ruimtelijk en bestuurlijk één van de meest complexe processen in Vlaanderen. Het strategische project Havenland wil daarom meer verbondenheid creëren en de eigenheid van de havenregio opnieuw kenbaar en beleefbaar maken.  

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, indiener van het project, wil maximaal inspelen op de ontsluiting van de recreatieve waarden van het unieke havenlandschap: een beleving van maritieme, logistieke en industriële activiteiten, erfgoed, polderlandschap, natuurontwikkeling en de Schelde die door haar ligging een centrale rol in het verhaal inneemt. Dit zal onder meer gebeuren door diverse onthaal- en bezoekmogelijkheden meer op elkaar af te stemmen en aan te vullen met overkoepelende initiatieven zoals watervervoer (Schelde- en dokboten), sterke onthaalpoorten zoals landschapsbakens, verbindende fietsroutes,… Het gebied zal niet alleen beter worden ontsloten, maar ook de ruimtelijke samenhang voelbaar maken en op een hoger niveau tillen.

Minister Joke Schauvliege: “Het strategisch project Havenland kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de versterking van de leefbaarheid van de dorpen die de haven omringen op de rechter- en linkerscheldeoever.”  

Resultaten

In de eerste fase van het strategisch project werd gewerkt aan het actualiseren en in kaart brengen van de voornaamste actoren en projecten. In Havenland wordt ingezet op enerzijds een gebiedsgerichte werking binnen deelgebieden en anderzijds op verbindende projecten die Havenland als geheel op de kaart willen zetten.

Onder de verbindende projecten wordt vooral nagedacht over mobiliteit binnen en rond het Havengebied. Op 1 juli 2016 werd de eerste waterbus plechtig in gebruik genomen op het traject Hemiksem-Kruibeke-Steenplein. Na een eerste testfase in 2016 liep van 19 juni tot 29 oktober 2017 een nieuwe testperiode voor het gebruik van een veer voor zowel woon-werk als recreatief verkeer in het Kanaaldok als alternatief voor de Lillobrug.  Op korte termijn wordt een nieuwe aanlegsteiger voorzien aan het Fort Liefkenshoek. Hierbij wordt het mogelijk om een veerdienst tussen Fort Lillo en Fort Liefkenshoek in te leggen.

Ook aan het netwerk van onthaal en uitkijkpunten wordt verdergewerkt. Onlangs werd het onthaalpunt in de Kallosluis geopend. Havenland was ook betrokken bij de opening van het het nieuwe uitkijkpunt op de radartoren van Saeftinghe.

Momenteel wordt de eerste recreatieve infrastructuur gebouwd in havenlandstijl. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de ontwerpen verder te verfijnen. Zo worden banken en tafels geplaatst aan het 'Boomke' en de Berendrechtsluis en worden een eerste reeks infoborden in Havenlandstijl geplaatst in natuurgebieden.

Havenland verzorgt de coördinatie met de lopende erfgoedstudie voor de haven van Antwerpen. Door middel van ontwerpend onderzoek wordt naar mogelijkheden gezocht om erfgoed in en rond de haven te  herwaarderen en beter toegankelijk te maken. Drie projecten werden opgestart: de kerktoren van Wilmarsdonk, de Prosperhoeve en de defensieve dijk in Zwijndrecht.

In het lopende werkjaar krijgen twee gebiedsgerichte projecten bijzondere aandacht: de inrichting van het gebied 'De Zouten' en de fiets- en wandelpaden in de Opstalvallei (zone 8) en de ontwikkeling van Prosperdorp en de Prospersite als onthaalpoort. In afwachting van de herinrichting van de Prospersite wordt het bestaande infopunt opgewaardeerd en bestaft.

Vanuit de Havenlandwerking is, in samenwerking met het Havencentrum, een educatief project opgestart onder de titel 'Havenlandklassen'. Doel is om scholieren vertrouwd te maken met de diverse aspecten van 'Havenland' door de organisatie van meerdaagse arrangementen, vergelijkbaar met bos- of zeeklassen. Er wordt gestreefd om tegen september 2018 een concreet aanbod te kunnen doen aan de scholen.  

Op de Vlaamse Havendag werd door alle betrokken partijen een charter ondertekend waarbij zij hun engagement voor Havenland formeel bekrachtigen.

Meer informatie

Documenten

Coördinator:
Ewald Wauters
Havenbedrijf Antwerpen NV
Zaha Hadidplein 1
2030 ANTWERPEN
tel: +32 3 270 00 50
gsm: +32 497 47 48 05
Mail: Klik hier