Hannekenshoek

Waar: Herentals

Wat: Herstructurering bestaand bedrijventerrein

Ha: 31,5

Ligging:

 14_Hannekenshoek.png

Doelstellingen:

 • Opmaak van een structuurschets/masterplan
 • Aandacht naar de combinatie van lokale, stedelijke en regionale bedrijventerreinen
 • Verbeteren van het uitzicht (de ruimtelijke kwaliteit, de beeldkwaliteit)
 • Ontsluiting van het gebied naar het hoger wegennet
 • Percelering in functie van de bestaande hoofdassen
 • Zorgvuldig ruimtegebruik in functie van de bedrijvigheid en geen verdere versnippering
 • Het terrein beter integreren in het stedelijke weefsel (woongebieden in de omgeving)
 • Kansen voor nieuwe watergebonden bedrijvigheid (4 percelen)

Doorlopen procedures:

 • Structuurschets/Masterplan afgerond
 • Overleg met dienst MER voor aard plan-mer (verzoek tot raadpleging, ontheffing, plan-mer) – 16.02.2012

Stand van zaken:

 • Opmaak richtlijnenhandboek
 • Voorstel van ontwikkeling (wie doet wat), relatie met afbakening kleinstedelijk gebied
 • Aanzet geven naar herontwikkeling
 • Communicatie: in maart 2015 werd het masterplan op een infovergadering toegelicht. Via een workshop werd men uitgenodigd om mee na te denken over de toekomstige richtlijnen.
 • Meer info: http://www.herentals.be/bedrijventerreinen
 • De stad wil in eerste instantie deze zaken bekomen via het vergunningentraject. Herbestemmingen worden later overwogen
 • Dit project is in realisatie (coördinatie stad Herentals).

Beslissingen:

 • Plan-MER versus MER-screening
 • Delegatiebesluit: MER-screening
  • Omwille van mobiliteitsaspect nu plan-MER vereist à o.a. interferentie met PRUP’s afbakening kleinstedelijk gebied Herentals > Aarschotsesteenweg ontsluit:
   • Hannekenshoek
   • kleinhandelsconcentratie Aarschotsesteenweg (in sé onderdeel van Hannekenshoek, maar opname in PRUP AKG)
   • zoekzone nieuw regionaal bedrijventerrein ten oosten van Hannekenshoek
 • Mogelijke piste: opname mobiliteitsaspect in plan-MER afbakening kleinstedelijk gebied en toch mer-screening voor Hannekenshoek
 • Actieve opvolging