Handleiding 'Speel-tuinen'

Een speelse gespreksmethode over het belang van natuurbeleving

Doel

  • De deelnemers reflecteren over het belang van natuur en natuurbeleving voor kinderen.
  • De deelnemers reflecteren over het belang van (vrij) buiten spelen in de ontwikkeling
  • van kinderen.
  • De deelnemers reflecteren over de oorzaken waardoor kinderen tegenwoordig minder
  • buiten spelen.
  • De deelnemers reflecteren over kansen om kinderen meer buiten te laten spelen.
  • De deelnemers bieden kinderen kansen en stimulansen tot natuurbeleving in de eigen omgeving.
  • De deelnemers creëren ideeën over meer natuurrijke en avontuurlijke speelruimte in de
  • eigen omgeving.

Doelgroep
Groep van (bij voorkeur) (groot)ouders met jongere kinderen, (meer specifiek ontwikkeld
voor lokale afdelingen van sociaal-culturele volwassenenverenigingen) .
Optioneel: Mits wat kleine aanpassingen ook geschikt voor (jong)volwassenen in groepsverband
(vanaf 16 jaar).

Download hier:

pdf bestandSpeeltuinen - Handleiding (7.38 MB)

Speel tuinen afbeelding kind in gras