Handhaving: plannen, rapportering en evaluaties

Meerjarenprogramma en inspectieplannen

Omgeving

Geïnspireerd door de omgevingsgedachte zette het  omgevingsinspectieplan 2019 een belangrijke stap in de afstemming tussen de handhavingsinitiatieven voor inspectie milieu, ruimte en erfgoed. 

 

Het Omgevingshandhavingsplan 2020 gaat nog een stapje verder en biedt een overzicht van de werking, plannen en acties van zowel de omgevingsinspectie àls de bestuurlijke sanctionering en advisering. 

Milieu

Ruimtelijke Ordening

Handhavingsrapporten