Handelingen algemeen belang uitgebreid

  • 12 juli 2021

De Vlaamse Regering kan de stedenbouwkundige handelingen van algemeen belang vastleggen. Deze handelingen kunnen genieten van een aantal afwijkingsmogelijkheden, waaronder een anticipatieve vergunning of een vergunningsmogelijkheid in strijd met stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften, mits voldaan wordt aan de nodige voorwaarden.

Op 9 juli 2021 heeft de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, het bestaande besluit gewijzigd. Er worden grosso modo twee toevoegingen aangebracht, meer bepaald met betrekking tot de tijdelijke plaatsing van verplaatsbare constructies die louter dienen voor gegroepeerde tijdelijke huisvesting van werknemers enerzijds, en projecten gericht op bodemsanering anderzijds.

Lees hier het besluit.

Lees hier het verslag aan de Vlaamse Regering