Handboek Risicoberekeningen

Het Handboek Risicoberekeningen [HBRB] bundelt alle technische richtlijnen voor het uitvoeren van een kwantitatieve mensrisicoanalyse (QRA), van een domino-effectenanalyse en van een milieurisicoanalyse (MRA).

Wijziging van het Handboek

Op 29/07/2021 publiceerde het Team Externe Veiligheid een bijgewerkte versie van het Handboek Risicoberekeningen gepubliceerd (versie 3.0 van 15/07/2021). Op 30/08/2021 verscheen versie 3.1 van 05/08/2021. Versie 3.1 bevat enkele vormelijke wijzigingen, dus geen technnisch-inhoudelijke wijzigingen t.o.v. versie 3.0.

Overzicht van de wijzigingen t.o.v. de vorige versie (versie 2.0 dd. 01/04/2019)
 • Aanpassing Module 3, zodat weerklassen F2 en E3 enkel ‘s nachts worden meegenomen en B3 en C3 enkel overdag | aanpassing bestand 'meteodata.xlsx'
 • Aanpassing werkwijze voor flessenbatterijen en cilinderpakketten (Module 6) en voor nalevering (Module 15) n.a.v. de bespreking op het forum van 26/02/2021
 • Integratie van het document 'Verduidelijkingen bij het Handboek Risicoberekeningen", v2.1 dd. 17/02/2021
  • Module 10: toevoeging voor waterstoftankstations
  • Module 12: toevoeging voor transportcontainers
  • Module 17: ligging vrijzettingspunt bij magazijnbrand
 • Tekstuele verduidelijkingen
  • Module 5: correctie referentie
  • Module 7: pijpbreuk
  • Module 11: verwijdering overbodige symbolen | ventilatievoud blusgasinstallatie | omslagpunt gelijk aan nul.
  • Module 12: scenariofrequentie voor de verschillende deelscenario’s voor plasbrand
  • Module 13: ingrijpen operator bij verladen
  • Module 14: mogelijkheid tot extra scenario’s | symbolen
  • Module 15: uitstroomrichting en -hoogte voor ingeterpte tanks
  • Module 17: hoogte gebouw bij passieve dispersie uit een zoggebied
  • Module 18: faalcondities BLEVE
  • Module 20: blootstellingsduur toxische wolk

 

Document "Handboek Risicoberekeningen - verduidelijking"

Dit document geeft antwoord op enkele vragen die door de gebruikers van het Handboek Risicoberekeningen gesteld werden aangaande de toepassing ervan. Deze antwoorden houden aanvullende verduidelijkingen bij en kleine tekstuele aanpassingen aan het handboek in.

Bij de eerstvolgende revisie van het Handboek Risicoberekeningen zullen deze antwoorden erin verwerkt worden.

De laatst opgemaakte versie van dit document, zijnde versie 2.1 dd. 17/02/2021 en horende bij versie 2.0 van het Handboek Risicoberekeningen, werd op 15/07/2021 geïntegreerd in de nieuwe versie 3.0 van het Handboek.

Versiebeheer

Het kader rechts vermeldt telkens de laatste versie van het betreffende document. Het volledige versiebeheer is, per module, opgenomen in het handboek zelf.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)