Handboek Risicoberekeningen

Het Handboek Risicoberekeningen [HBRB] bundelt alle technische richtlijnen voor het uitvoeren van een kwantitatieve mensrisicoanalyse (QRA), van een domino-effectenanalyse en van een milieurisicoanalyse (MRA).

Aan de basis van het handboek ligt het overkoepelende onderzoeksproject "Unificatie Risicoberekeningsmethodiek", ondersteund door diverse specifieke onderzoeksprojecten en gevalstudies.

Wijziging 01/04/2019

Op 01/04/2019 is een bijgewerkte versie van het Handboek Risicoberekeningen gepubliceerd.

Het document pdf bestand[HBRB] - wijzigingen 01 04 2019 (165 kB) verduidelijkt de toepassing en de overgangsbepalingen.

Inhoud van het Handboek Risicoberekeningen

Het Handboek Risicoberekeningen bestaat uit volgende technische modules:

 • Module 01: Algemeen
 • Module 03: Meteorologische en omgevingsparameters
 • Module 04: Selectie relevante installaties
 • Module 05: Atmosferische houders
 • Module 06: Drukhouders
 • Module 07: Warmtewisselaars
 • Module 08: Pompen en compressoren
 • Module 09: Leidingsystemen
 • Module 10: Verladingsactiviteiten
 • Module 11: Magazijnen
 • Module 12: Open opslagplaatsen
 • Module 13: Gevolgbeperkende maatregelen
 • Module 14: Vervolggebeurtenissen
 • Module 15: Uitstroming
 • Module 16: Plasvorming en verdamping
 • Module 17: Dispersie
 • Module 18: Overdruk
 • Module 19: Thermische straling en direct vlamcontact
 • Module 20: Intoxicatie
 • Module 21: Andere effecten
 • Module 22: Populatiematrix
 • Module 23: Indirecte risico's
 • Module 24: Milieurisicoanalyse

Bemerk dat Module 02 (Representatieve stoffen) momenteel nog geen deel uitmaakt van het handboek.

Aanvullende bestanden

Bij enkele modules horen aanvullende specifieke bestanden:

 • Module 03
  • "Meteodata" (.xlsx) geeft  de verdeling van de atmosferische stabiliteit, de windrichting en de windsnelheid voor verschillende locaties (gridpunten) in Vlaanderen, gebaseerd op jaargemiddelde waarden
  • "raster_gridpunten" (.zip) bevat GIS-data met de hierboven genoemde gridpunten. Over Vlaanderen is een raster gelegd met rastercellen van 4 km bij 4 km. De middelpunten van deze rastercellen zijn de hierboven genoemde gridpunten.
  • "Monthlyfinaltable_VL_1981_2010" (.rdata) geeft de meteodata als maandgemiddelde waarden. De handleiding voor het gebruik van deze tabl is opgenomen in Module 03.
 • Module 11
  • "Rekenblad Magazijnbrand en mengprobit" (.xlsm) is een hulpmiddel bij het bepalen van de relevante scenario's bij magazijnbrand

Versiebeheer

Het kader rechts vermeldt telkens de laatste versie van het betreffende document. Het volledige versiebeheer is, per module, opgenomen in het handboek zelf.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55