Handboek Risicoberekeningen

Het Handboek Risicoberekeningen [HBRB] bundelt alle technische richtlijnen voor het uitvoeren van een kwantitatieve mensrisicoanalyse (QRA), van een domino-effectenanalyse en van een milieurisicoanalyse (MRA).

Aan de basis van het handboek ligt het overkoepelende onderzoeksproject "Unificatie Risicoberekeningsmethodiek", ondersteund door diverse specifieke onderzoeksprojecten en gevalstudies.

Wijziging van het Handboek

Op 01/04/2019 is een bijgewerkte versie van het Handboek Risicoberekeningen gepubliceerd (versie 2.0).

Het document pdf bestand[HBRB] - wijzigingen 01 04 2019 (165 kB) verduidelijkt de toepassing en de overgangsbepalingen.

 

Document "Handboek Risicoberekeningen - verduidelijking"

Dit document geeft antwoord op enkele vragen die door de gebruikers van het Handboek Risicoberekeningen gesteld werden aangaande de toepassing ervan. Deze antwoorden houden aanvullende verduidelijkingen bij en kleine tekstuele aanpassingen aan het handboek in.

Bij de eerstvolgende revisie van het Handboek Risicoberekningen zullen deze antwoorden erin verwerkt worden.

Versiebeheer

Het kader rechts vermeldt telkens de laatste versie van het betreffende document. Het volledige versiebeheer is, per module, opgenomen in het handboek zelf.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)