Ham-Zwartenhoek

Waar: Ham

Wat: Nieuw bedrijventerrein(één van de vier zoekzones)

Ha: 90

Ligging:

12_Ham_Zwartenhoek.png

Doelstellingen:

Ruim voortraject >> principiële beslissing Vlaamse Regering 19.07.07

 • Op basis van voorbereidende studies (inrichting, omgaan met wonen, plan-mer,..):
  • opstellen ontwikkelingsprogramma
  • integrale realisatie
  • het voorbereiden procedures
  • opstarten sociale begeleiding
  • afstemming met realisatie Kanaalweg en pijpleidingprojecten
  • communicatie met de huidige bewoners, eigenaars en gebruikers
  • flankerend beleid voor getroffen landbouwers

Bijkomend onderzoek:

 • Project-MER
 • Archeologisch vooronderzoek

Doorlopen procedures:

 • Plan-MER goedgekeurd op 8 mei 2008
 • RUP definitief goedgekeurd: 26 maart 2010 en ook beslist over:
  • sociale begeleiding via principiële beslissing
  • samenwerkingsovereenkomst
  • onteigeningsplan gekoppeld aan RUP (LNE)

Stand van zaken: 

 • Relatie met inbreidingsproject (12 ha)
 • Onderzoek naar mogelijkheden bestaande woningen, ontsluiting terrein en watergebonden bedrijvigheid afgerond
 • GRUP goedgekeurd op 26 maart 2010
 • Onteigende bewoners en landbouwers krijgen financiële vergoeding en sociale begeleiding
 • Realisatie watergebonden bedrijventerrein volop aan de gang, 90ha
 • Initiatiefnemer: nv De Scheepvaart i.s.m. POM Limburg, LRM en de gemeente Ham
 • Terrein deels ingenomen door uitbreiding distributiecentrum Nike (ca. 32 ha)
 • Technisch is dit het neusje van de zalm: de rekken staan reeds klaar, het gebouw wordt er nadien omheen gebouwd
 • Samenwerking met Nike (ELC) levert 500 bijkomende tewerkstellingsplaatsen op
 • Aan- en afvoer van de NIKE-producten loopt hoofdzakelijk via de binnenvaart (15.000 containers): uitsparen 14.000 vrachtwagenritten
 • Ook containerterminal BCTN heeft hier zijn activiteiten verder uitgebreid
 • Volledige resterende zone in optie gegeven

In realisatie:

15_Ham_Zwartenhoek_In_realisatie.png 16_Ham_Zwartenhoek_Realisatie.png