GRUP Ombouw N42 tot Primaire weg: Wegvak Wetteren - Oombergen

  • 4 juni 2020

GRUP Ombouw N42 tot Primaire weg: Wegvak Wetteren - Oombergen

  • De Vlaamse Regering heeft dit plan voorlopig vastgesteld op 15/05/2020. De Vlaamse Regering engageert zich hiermee om bestemmingswijzigingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften door te voeren.

  •  De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing over het plan nemen na een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek loopt van 9 juni 2020 tot en met 7 augustus 2020. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen het plan inkijken en er opmerkingen over formuleren. Wie vragen heeft of de plannen wil inkijken, neemt contact met 02/553 38 00. Indien nodig wordt een afspraak gemaakt met de gemeente om het plan in te kijken.

  • Het inkijken van het plan bij de betrokken gemeenten, Oosterzele, Wetteren en Zottegem, gebeurt omwille van de corona-maatregelen op afspraak. U kan een afspraak maken op het telefoonnummer 02/553 38 00.

  • Meer over dit GRUP
  • U kan ons uw inspraakreactie bezorgen tot en met 7 augustus 2020 via het formulierReageren kan ook per brief. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs en na afspraak in het gemeentehuis van Oosterzele, Wetteren en Zottegem of verstuur de brief naar Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

 

 

Meer informatie over de plannen voor de nieuwe N42:

Voor meer informatie kan u terecht www.wegenenverkeer.be/N42oosterzele. U vindt er o.a. een filmpje met meer uitleg over de plannen en een overzicht van veelgestelde vragen over deze plannen. U kan er ook inschrijven voor de nieuwsbrief over de heraanleg van de N42.

 

Contacteer ons

Directie omgevingsplanning