GRUPs: Gewestelijke Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Over GRUPs

Een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan.
Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden,

  • waar al dan niet mag worden gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen:
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

Het Vlaams gewest maakt gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op.

Ook provincies en gemeenten maken ruimtelijke uitvoeringsplannen. Raadpleeg de gemeente en de provincie voor een overzicht van de plannen op hun grondgebied

GRUP Ombouw N42 tot Primaire weg: Wegvak Wetteren - Oombergen

GRUP Ombouw N42 tot Primaire weg: Wegvak Wetteren - Oombergen

Planologisch attest: Mercedes Benz in Wemmel

 Openbaar onderzoek Van 9 juni 2020 tot en met 8 juli 2020 Iedereen kan het plan dan inkijken en er opmerkingen over formuleren. 

GRUP Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter

GRUP Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter

GRUP Rond Ronse

GRUP Rond Ronse

GRUP Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham

GRUP Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham

GRUP Zolder - Lummen Zuid

GRUP Zolder - Lummen Zuid

Planologisch attest: Barias in Roeselare en Staden

Openbaar onderzoek Van 9 juni 2020 tot en met 8 juli 2020. Iedereen kan het plan dan inkijken en er opmerkingen over formuleren. 

Contacteer ons

Directie omgevingsplanning