GRUPs: Gewestelijke Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs)

Een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan.
Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden,

  • waar al dan niet mag worden gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen:
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

De Vlaamse overheid maakt gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUPs) op.

Ook provincies en gemeenten maken ruimtelijke uitvoeringsplannen. Raadpleeg de gemeente en de provincie voor een overzicht van de plannen op hun grondgebied

GRUP Sint-Lievens-Houtem en Kottembos

Het openbaar onderzoek loopt van 20 april 2021 tot en met 18 juni 2021.

GRUP Vinderhoutse Bossen, vallei van de Oude Kale en Appensvoorde

Het openbaar onderzoek loopt van 20 april 2021 tot en met 18 juni 2021.

GRUP K-R8 - Verbeteren van de leefbaarheid in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost

De inspraakperiode loopt van 30 maart 2021 tot en met 28 mei 2021.  

GRUP Leidingstraat Antwerpen - Ruhr (Geleen)

De inspraakperiode loopt van 2 maart 2021 tot en met 30 april 2021.  

Contacteer ons

Directie omgevingsplanning