GRUPs: Gewestelijke Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs)

Een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan.
Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden,

  • waar al dan niet mag worden gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen:
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

De Vlaamse overheid maakt gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUPs) op.

Ook provincies en gemeenten maken ruimtelijke uitvoeringsplannen. Raadpleeg de gemeente en de provincie voor een overzicht van de plannen op hun grondgebied

GRUP Vallei van de Grote Nete van E313 tot Hellebrug

De inspraakperiode loopt van 25 januari 2022 tot en met 25 maart 2022. 

Contacteer ons

Omgevingsplanning