Groenboek

Groenboek 'Vlaanderen in 2050' (2012)

groenboek_coverHet Groenboek van het Beleidsplan Ruimte stelt een nieuwe ruimtelijke visie op Vlaanderen voor. Een visie die de stedelijkheid van Vlaanderen benadrukt zonder de mensenmaat aan te tasten. Die ijvert voor een evenwichtige Metropool Vlaanderen, waar vooruitgang hand in hand gaat met respect voor ons rijke verleden en waar nieuwe ontwikkelingen de levenskwaliteit verhogen.

  

 

Lees het groenboek

English versionversion Française 

Wat denkt u van een metropool Vlaanderen?

Hebt u Vlaanderen ooit al vergeleken met New York, Londen of Parijs – alom bekende, prestigieuze wereldsteden? Wellicht niet, en toch kunnen we die vergelijking aan. Vlaanderen en Brussel vormen een netwerk van vele kleinere stedelijke regio’s die samen kunnen wedijveren met andere vernieuwende regio’s van wereldformaat.

Onder de vlag ‘Metropool Vlaanderen’ creëren we een veelzijdige levensruimte van wereldklasse, waarin mensen kunnen wonen en werken, zich kunnen ontspannen en elkaar kunnen ontmoeten. Zo wordt Vlaanderen nog aantrekkelijker voor de inwoners, toeristen en voor talent of investeringen uit het buitenland.

 
Een Vlaanderen op mensenmaat?

Voor alle duidelijkheid: Vlaanderen moet zeker niet uitgroeien tot één volgebouwde agglomeratie. Onze troeven zijn net de vele, vaak kleine historische steden die dicht bij elkaar liggen.

Door die kleinschaligheid biedt onze regio unieke levenskwaliteit, op maat van de mensen. Onderwijs, zorg en cultuur zijn altijd vlakbij. Toegankelijke open ruimte ligt in ieders bereik.

 
Een veerkrachtige open ruimte?

Onze metropool moet veerkrachtig zijn, zodat we rekening kunnen houden met de gevolgen van klimaatverandering en met het energievraagstuk. Een netwerk van groene verbindingen en waterlopen staat borg voor wateropvang en biodiversiteit. Grote open ruimten dienen voor voedselproductie, grondstoffen, planten en dieren. In stedelijke natuur en parken vinden we ontspanning, water en zuurstof.

Laat ons samen werken aan een evenwichtige Metropool Vlaanderen, waar vooruitgang hand in hand gaat met respect voor ons rijke verleden en nieuwe ontwikkelingen de levenskwaliteit verhogen. Dit groenboek wil een bron van inspiratie zijn en stof tot nadenken bieden.

Achtergronddocumenten:

Contacteer ons

Directie Gebiedsontwikkeling