Groenbek - Waregem (Leiedal)

Toelichting

Locatie :

Waregem: ten zuidwesten van het voetbalstadium en Waregem Expo, ten noordoost van de Hooibeek en begraafplaats De Barakke, gelegen aan de stadsrand op voormalige bedrijfssite. 

Kosten :

+/-  € 400.000

Partners :

 • Intercommunale Leiedal
 • Groenbek VZW
 • Stad Waregem

Bedrijfstype :

KMO en kantorenzone die voortkomt uit reconversie van voormalige bedrijfssite Bekaert Textiles (door herlokalisatie van de productieactiviteiten kwam deze site vrij voor herontwikkeling).

Oppervlakte :

+/- 15 ha totale oppervlakte bedrijven en kantorenzone - aandeel groene ruimte: 4,27 ha

Uit te voeren en uitgevoerde maatregelen:

Omgevingsaanleg

 • Groene parkeerplaatsen
 • Groenbuffer tov omliggend landschap – ecologisch beheer
 • Parkzone – ecologisch beheer
 • Picknickplek voor werknemers en omwonenden
 • Wadi’s in kantorenzone
 • Voormalige waterzuivering ingericht als waterbuffer
 • Petanque-veld voor buurtbewoners 

Natuurgebied aan Hooibeek

 • Behoud vochtig bostype met kwelvegetatie
 • Wordt extra gevoed met hemelwater (infiltratiezone)
 • Natuurgericht monitoring en beheer 
 • Aanleg fietspad op oeverstrook
 • Bestrijding invasieve exoten (Grote waternavel)
 • Beperkte ontbossing gecompenseerd in de regio (Gaverbeekmeersen)
Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij (PBM)
02 553 80 56 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)