Green Deal Natuurlijke tuinen

Deze Green Deal moet de biodiversiteit in Vlaamse tuinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken. Aandacht voor biodiversiteit levert heel wat voordelen op voor de sector, de tuineigenaar, de natuur en het klimaat. Bent u als professional actief bezig met tuinen? Dien uw actie in en neem deel aan de Green Deal Natuurlijke tuinen.

 

 

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij
Green Deal Natuurlijke Tuinen

Initiatiefnemers

 • Kenniscentum tuin+
 • BVTL - Nederlandstalige kamer
 • BFG
 • GroenGroeien
 • AVBS
 • PCS
 • Landelijke Gilden

Experten

 • Leon Brabers (ecoloog, Biotoop)
 • David Bergen (Treexpert)
 • Valerie Dewaelheyns (tuinspecalist - PhD)
 • Paul Geerts (tuinexpert en -journalist)
 • Alexandra Mannaert (Inverde)
 • Koen Himpe (Agentschap Onroerend Erfgoed)
SDG 3, 8, 9, 11, 13, 15 en 17