Green Deal Natuurlijke tuinen

Deze Green Deal moet de biodiversiteit in Vlaamse tuinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken. Aandacht voor biodiversiteit levert heel wat voordelen op voor de sector, de tuineigenaar, de natuur en het klimaat. Bent u als professional actief bezig met tuinen? Dien uw actie in en neem deel aan de Green Deal Natuurlijke tuinen.

Duolezing: Klimaatadaptatie in tuin en stad, Vlaanderen-Nederland

Op 8 november geven Floris Boogaard en Thomas Klomp een lezing over water in de tuin en de stad. Zij gaan hierbij dieper in op de synergie tussen het openbare en particuliere gebied.

Hoe pakt Nederland het aan? Welke succesvolle initiatieven op het gebied van water en tuinen spelen er allemaal? En gaat dat eigenlijk wel goed? Waarom zijn Nederlandse waterspecialisten soms zo jaloers op Vlaanderen? Floris en Thomas nemen je mee van het microniveau van de tuin naar het grotere plaatje van de openbare ruimte, gecombineerd met tools die helpen bij de klimaatadaptieve transitie.

 

 

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij
Green Deal Natuurlijke Tuinen

Initiatiefnemers

 • Kenniscentum tuin+
 • BVTL - Nederlandstalige kamer
 • BFG
 • GroenGroeien
 • AVBS
 • PCS
 • Landelijke Gilden

Experten

 • Leon Brabers (ecoloog, Biotoop)
 • David Bergen (Treexpert)
 • Valerie Dewaelheyns (tuinspecalist - PhD)
 • Paul Geerts (tuinexpert en -journalist)
 • Alexandra Mannaert (Inverde)
 • Koen Himpe (Agentschap Onroerend Erfgoed)
SDG 3, 8, 9, 11, 13, 15 en 17