Green Deal Natuurlijke tuinen: wat en waarom

Een essentieel onderdeel van het Vlaamse landschap bestaat uit tuinen. 2 miljoen tuinen beslaan 9% van Vlaanderen (ter vergelijking: natuurgebieden 3%, bossen 11%). Tuinen kunnen dus een belangrijke rol spelen in de context van klimaat, biodiversiteit en welzijn indien zij op een natuurlijke wijze zijn ingericht en beheerd.

Met deze Green Deal verkent de sector hoe investeringen in natuurlijke tuinen op korte en lange termijn goed zijn voor de professional, de tuineigenaar en de omgeving.

De Green Deal Natuurlijke tuinen wil het draagvlak voor natuurlijke tuinen structureel verhogen bij verschillende doelgroepen, zoals groenaannemers, groenvoorzieners, -ontwerpers, lokale en bovenlokale overheden, sectororganisaties, aanbieders van opleidingen, tuineigenaars en andere stakeholders. Meer specifiek zijn de doelstellingen van deze Green Deal:

  • het natuurlijk(er) ontwerpen, inrichten en beheren van privétuinen
  • meer inheemse planten in privétuinen
  • een groter aanbod ecologische tuinmaterialen en -oplossingen
  • kennisopbouw over het duurzaam ontwerpen, inrichten en beheren van natuurlijke tuinen
  • een beleidsvisie en beleidsinstrumenten die de ontwikkeling van natuurlijke tuinen ondersteunen.

Deze Green Deal is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis, tenzij de partijen dit anders willen.

Zijn er subsidies verbonden aan de Green Deal?

Er zijn geen subsidies verbonden  aan de Green Deal.

Wanneer zal de deal ondertekend worden?

Op vrijdag 13 november om 14.30 u gaf Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir via een online event officieel de aftrap van de Green Deal Natuurlijke tuinen. 

Wat als de Green Deal afgelopen is (2024)?

De Green Deal Natuurlijke tuinen loopt af op 13 november 2024. Na afloop volgt een evaluatie waarop door de partijen samen beslist kan worden om de Green Deal te verlengen. We hopen ook dat de sector, professioneleen en andere stakeholders het thema verder blijven opnemen. Het is  dus zeker geen eindpunt.

Pancarte Green Deal Natuurlijke tuinen

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij