Green Deal Huren en delen

Huren en delen heeft een enorm potentieel om onze materiaal voetafdruk drastisch te verminderen. Door producten die we maar tijdelijk of af en toe gebruiken te gaan huren of delen kunnen we met een gelijke levenskwaliteit toch een kleinere impact hebben op onze planeet.
 
Deze markt kampt echter met enkele grote uitdagingen, en er is geen federatie van verhuurbedrijven om deze aan te pakken. Evenwel zijn er heel wat burgerinitiatieven en deelplatformen bijgekomen de laatste jaren die innovatie in de markt brachten. We willen daarvoor een Green Deal opzetten om de verschillende partijen met elkaar te verbinden en samen de zoektocht aangaan hoe we het serviceniveau naar hedendaagse standaarden kunnen brengen. Dit wordt dan een enorme hefboom voor lokale tewerkstelling, efficiënter materiaalgebruik en zelfs een verhoogde levenskwaliteit. We zijn reeds 2 jaar in gesprek met heel wat actoren en willen de intensiteit van dit proces nog opvoeren en meer partners meenemen op weg naar verdiensting van producten en digitalisering. Dit door 2 cycli te organiseren van workshops, focus groepen, experimenten en pilots. En de opgedane kennis te delen tijdens een  verschillende evenementen.
 
Het Vlaamse ecosysteem van de Huur en Deel markt heeft momenteel alle troeven in huis om een sterke groei te realiseren tegenover de “koopmarkt”. Door gedeeld gebruik lokaal, vraaggestuurd en kwalitatief aan te bieden leidt dit potentieel tot een duurzamer gebruik van producten.

Meer informatie

Neem een kijkje op de website Green Deal Huren en delen

Contacteer ons

Lieven D’hont
Coördinator, namens WijDelen vzw
lieven@hurendelen.be
Tel: + 32 (0)476 78 75 33

huren en delen SDGs