Green Deal huishoudelijke houtverwarming

Huishoudelijke houtverwarming levert een bijdrage aan de doelstelling voor energieopwekking door hernieuwbare energiebronnen, maar is ook de oorzaak van een aantal problemen. In Vlaanderen waren in 2016 ca. 30% van het fijn stof en dioxines en meer dan 50%  van het benzo(a)pyreen afkomstig van huishoudelijke houtverwarming.
De belangrijkste oorzaken zijn het stoken met hout in oudere en vervuilende toestellen en het slecht gebruik van toestellen. Daardoor is de luchtkwaliteit slechter tijdens het stookseizoen. Soms is er ook hinder voor omwonenden,  er komen klachten en er zijn ook gezondheidseffecten. 

Waarom de Green Deal?

Er bestaan wel degelijk oplossingen. Die worden voorgesteld en toegelicht in de Green Deal huishoudelijke houtverwarming.
Het gaat o.m. over de sanering van oude, slecht werkende toestellen, maatregelen voor betere installatie, onderhoud en gebruik van kachels en rookgasafvoer, ontwikkeling van zeer performante kachels, betere communicatie en handhaving.

Download de definitieve versie

Voortgang

Verslagen

Eindproducten

Beleidsvoorbereidend onderzoek

Kennisopbouw

Green Deal huishoudelijke houtverwarming

Initiatiefnemers

Green Deal huishoudelijke houtverwarming
Green Deal huishoudelijke houtverwarming

Green Deal huishoudelijke houtverwarming

Via deze Green Deal wordt bijgedragen aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN