Green deal gedeelde mobiliteit

groepsfoto.jpgOp 27 maart 2017 werd de eerste Green Deal afgesloten. Deze gaat over Gedeelde mobiliteit en is een samenwerking tussen meer dan 80 partners.

De concrete streefcijfers van deze Green Deal zijn:

  • Autodelen: tegen 2020 is het aantal autodelers gestegen van 28.000 tot 80.000.
  • Carpoolen: tegen 2020 is het aantal bedrijven dat minstens 1 carpoolmaatregel neemt, verdubbeld van 500 naar 1.000.
  • Fietsdelen: tegen 2020 is het aantal fietsdelers gestegen van 196.000 naar 400.000.
  • Elektrisch: tegen 2020 is het aantal elektrisch gedeelde wagens vervijfvoudigd.

Voortgang

De Green Deal Gedeelde mobiliteit loopt ondertussen meer dan drie jaar. In die tijd werd er heel wat werk verzet en werden de doelen op vlak van aantal auto- en fietsdelers al bereikt. Uit een bevraging in Januari 2020 blijkt dat ongeveer 88% van de beloofde engagementen reeds werden uitgevoerd. Hieruit zien we dat vrijwillige engagementen binnen een Green Deal werken. Meer details vind je in de twee voortgangsrapporten. 

Contacteer ons

Green Deals
sdgs-GDgedeelde-mobiliteit.png
Via deze Green Deal wordt bijgedragen aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN