Green Deal Eiwitshift op ons bord

Met deze Green Deal streven we naar een betere verhouding tussen dierlijke en plantaardige eiwitten in het Vlaamse voedingspatroon. We willen actoren uit het ganse voedingssysteem samenbrengen om te werken aan een gezonde en milieuverantwoorde eiwittransitie met economische opportuniteiten en innovatiepotentieel.  

Waarom deze Green Deal?

Het voedingspatroon van de Vlaming is divers en van een hoge kwaliteit. Naast het feit dat we in het algemeen te veel eten, kenmerkt het eetpatroon van de Vlaming zich door een hoog aandeel dierlijke producten en van zogenaamde lege calorieën (producten met een hoge energieaanbreng maar lage voedingswaarde). Daarnaast eet de gemiddelde Vlaming te weinig groenten en fruit, volle granen en peulvruchten. Dit heeft een negatieve impact op het leefmilieu en op onze gezondheid.

De Vlaming staat open om meer plantaardig te gaan eten. Om die evolutie naar een gezond, milieuverantwoord en evenwichtig voedingspatroon te bestendigen, willen we de Vlaming hierin helpen en stimuleren door mogelijke drijfveren te ondersteunen en drempels weg te werken. 

De laatste voedselconsumptiepeiling toont aan dat de consumptieverhouding dierlijke/plantaardige eiwitten op dit moment ongeveer 60/40 is. Het verschuiven van deze verhouding wordt een eiwittransitie of eiwitshift genoemd. Deze verhouding moet echter worden bijgesteld. In een gezond voedingspatroon en om de milieu-impact te verlagen, halen we verhoudingsgewijs meer eiwitten uit plantaardige bronnen. We streven op lange termijn naar een verhouding waar 60% van onze eiwitbehoefte wordt ingevuld door plantaardige eiwitbronnen en 40% uit dierlijke. 

Doet u mee?

Om deze Green Deal te kunnen realiseren, hebben we alle actoren uit het voedingssysteem nodig: van (primaire) producent tot retailer, van ngo’s tot bedrijfsorganisaties, van influencers tot chefs, van bedrijfskantines tot restaurants, van lokale overheid tot de Vlaamse overheid en van kennisinstellingen tot voedingsprofessionals. Elke actor houdt een deel van de sleutel in handen om de consument te ondersteunen in dit verhaal. Samen werken we aan een mooie en lekkere voedseltoekomst!

Wenst u vrijblijvend meer info? Mail naar kristof.rubens@vlaanderen.be.

Timing

  • Registreren actie(s): tot 15 maart 2021
  • Officiële ondertekening (digitaal): 26 april 2021 (14u)
  • Looptijd Green Deal: 4 jaar 

Initiatiefnemers

Logo's initiatiefnemers Green Deal Eiwittransitie

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij

SDG's Green Deal Eiwittransitie