Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek: instappen en ondertekenen

Welk engagement kan je nemen? 

Je kan als bedrijf of organisatie instappen in de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek als deelnemende of ondersteunende partij. 

Deelnemende partijen starten binnen het jaar na de ondertekening van de Green Deal minstens 1 actie op die het efficiënt en emissievrij leveren aan steden bevordert. 
Die actie heeft minstens een van de volgende 4 doelen: 

 • af te leggenkilometers van voertuigen vermijden
 • kilometers verschuiven naar een milieuvriendelijker transportmiddel of tijdstip
 • afgelegde kilometers schoner maken via zero-emissie voertuigen
 • actoren verbinden rond duurzame stedelijke logistiek

Ondersteunende partijen bieden ondersteuning aan deelnemers bij hun acties of leveren een bijdrage aan de netwerkactiviteiten die binnen de Green Deal georganiseerd zullen worden. 

Wat kan je van de Green Deal verwachten? 

 • Initiatiefnemers en ondersteunende partijen inspireren, stimuleren en coachen de deelnemers tijdens de opstart en uitvoering van hun zelfgekozen acties. We brengen deelnemers en ondersteunende partijen minstens 2 keer per jaar samen tijdens thematische sessies. Deelnemers inspireren elkaar en worden uitgedaagd via binnen- en buitenlands cases. 
 • Tijdens het eerste jaar vindt een matchmaking event plaats om samenwerking tussen deelnemers die het efficiënt en emissievrij leveren in steden kan bevorderen te stimuleren. 
 • Zichtbaarheid voor de Green Deal acties. 
 • Deelnemers ontvangen informatie over nationale en internationale evenementen en projecten rond het thema duurzame stedelijke logistiek en over bestaande financieringsopties voor hun acties. 

Waar engageer je je toe als je in de Green Deal stapt? 

Deelnemende partijen: 

 • Je neemt minstens 1 actie op. 
 • Je start je actie binnen het eerste jaar na ondertekening. 
 • Je acties zijn concreet. 
 • Je acties zijn (1) liefst nieuw, (2) bestaand mits een extra impuls en/of (3) een stilgevallen initiatief dat je nieuw leven inblaast. 
 • Je bent bereid om opgedane inzichten rond je acties met anderen te delen tijdens Green Deal events. 
 • Je plaatst je actie voor de Green Deal in de kijker

Ondersteunende partijen: 

 • Waar mogelijk ondersteuning bieden aan deelnemers bij hun acties voor een duurzame stedelijke logistiek en/of
 • Ondersteuning bieden bij activiteiten in het kader van de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek

Ontwerpversie Green Deal

Bij lancering van de Green Deal ondertekenen de bevoegde ministers en alle deelnemers en ondersteunende partijen een overeenkomst met daarin de engagementen van alle ondertekenaars.  

Subsidies voor de Green Deal? 

Er zijn geen subsidies verbonden aan de Green Deal. 

Hoe instappen? 

Instappen in de Green Deal kan op elk moment. Het convenant ondertekenen wordt gekoppeld aan één van de events die voor deze Green Deal georganiseerd worden. 

Elke aanvraag wordt door de Stuurgroep van deze Green Deal bekeken.