Green Deal Sportdomeinen

Samen gaan we voor kwalitatieve, gezonde en klimaatbestendige buitensportdomeinen met positieve impact op natuur, gebruiker en omgeving. We realiseren dit door oplossingsgerichte samenwerkingsverbanden in het werkveld en met overheden. We benaderen buitensportdomeinen als een totaal (eco)systeem, samen met iedereen betrokken bij ontwerp, aanleg, beheer en gebruik.

Over de Green Deal Sportdomeinen

Wat is de beleidscontext, welke impact beogen we, we doelstellingen stellen we voorop en welk soort acties worden ondernomen?

Herbekijk het infomoment ‘Deelnemen aan de Green Deal Sportdomeinen’ van 26.10.21.

 

Teken in en doe mee met de Green Deal

De Green Deal Sportdomeinen is een samenwerkingsverband. Initiatieven en ideeën vanop het werkveld worden gefaciliteerd en versneld door samenwerking.
Als lokaal bestuur, intergemeentelijke of regionale samenwerking, aannemer, ontwerper, overheidsadministratie, sportfederatie, sector- of beroepsorganisatie,… kan je meedoen als deelnemende partner. En ook kennisinstellingen of expertisecentra kunnen meedoen als expert. Er zijn 3 levels: supporter, deler en co-creator. Meedoen kan dus op maat van je eigen capaciteit en ambitie.

Momenteel heeft de eerste groep van deelnemers ingetekend met het oog op het ondertekenmoment eind 2021/begin 2022. Wil je nog deelnemen? Dat kan nog via onderstaande link, maar neem dan ook even contact met de projectcoördinatie of een van de initiatiefnemers. We bekijken dan samen op welke termijn en wat mogelijk is.

Meer info en intekenen op de Green Deal Sportdomeinen: klik hier

Inspiratie en kennis

Informatie en documentatie voorbije initiatieven

Initiatiefnemers en projectcoördinatie

Heb je vragen over deze Green Deal of wil je meer info over deelname? Contacteer een van de initiatiefnemers of de projectcoördinator:
David Nassen – david.nassen@ideaconsult.be of +32 (0) 473 45 98 63

Green Deal 11 sportdomeinen
SDG 3, 6, 8, 14, 15, 17
Via deze Green Deal wordt bijgedragen aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN