Green Deal sportdomein

Waarom deze Green Deal?

Met deze Green Deal willen we samen oplossingen te zoeken die zowel het hoogwaardig karakter van de sportinfrastructuur behouden  en tegelijk , zorgen voor een gezonde, milieuvriendelijke en klimaatbestendige sportomgeving.

De aanleg van en het onderhoud van een buitensportterrein vergt kennis én een passie voor het veld. Het onderhoud moet zo zijn dat de functionaliteit en de veiligheid voor de spelers behouden blijven. Maar het onderhoud heeft door het gebruik van pesticiden, water en voedingsstoffen ook een impact op het milieu en de biodiversiteit. Daarom is kennis over aanleg en onderhoud, waterbeheer, de bodem en het bodemleven, het voorkomen van en alternatieven voor het gebruik van pesticiden van groeiend belang. 
Deze Green Deal focust op het volledige sportdomein (open lucht). Onder het sportdomein verstaan we de sportvelden zelf (in natuurgras, kunstgras, kunststof, …) en hun onmiddellijke omgeving (inclusief de parking). 

Hierbij willen we:

  • ondersteunen door een kennisnetwerk uit te bouwen met experten uit verschillende disciplines zoals de sportsector, ambtenaren (gemeentelijk, provinciaal, Vlaams), wetenschappers, aannemers en andere stakeholders. 
  • inzetten op circulariteit zowel qua materiaalgebruik als qua watergebruik (bijvoorbeeld gesloten circuit).
  • innoveren
  • sensibiliseren zowel naar de sportbeoefenaar en de bezoeker van het sportdomein. 

Timing

  • Streefdatum ondertekening convenant: september (april) 2021
  • Looptijd Green Deal: 2-3 jaar 

Partner worden of interesse in de Green Deal?

We zoeken partners die in de Green Deal willen meedoen en daarvoor een bepaald engagement aangaan. Dit engagement maakt u officieel door de convenanttekst te ondertekenen. Die convenanttekst wordt door alle partners samen opgemaakt en u zal mee input kunnen geven.  Wilt u partner worden dan vult u ons online formulier in. U kan er ook voor kiezen om enkel mee te volgen en geen engagement aan te gaan, dan houden we u op de hoogte. Ook in dat geval vult u het formulier in.

Wat gebeurt er nadat u zich kandidaat  gesteld hebt als mogelijke partner?

  1. U ontvangt een bevestigingsmail
  2. Eén van de initiatiefnemers neemt contact met u op & plant een overleg
  3. Goedgekeurde acties worden opgenomen in de Green Deal Sportdomein
  4. Vanaf het lanceringsmoment ( september  2021) tot en met eind 2023 (einde Green Deal Sportdomeinvoert u deze acties uit), voert u deze acties uit  je de acties uit tot en met eind 2023 (einde Green Deal Sportdomein).

Presentatie & opnames infomoment 2 februari

 

 

Green Deal 11 sportdomeinen
SDG 3, 6, 8, 14, 15, 17
Via deze Green Deal wordt bijgedragen aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN