Green Deal Sportdomeinen

Samen gaan we voor kwalitatieve, gezonde en klimaatbestendige buitensportdomeinen met positieve impact op natuur, gebruiker en omgeving. We realiseren dit door oplossingsgerichte samenwerkingsverbanden in het werkveld en met overheden. We benaderen buitensportdomeinen als een totaal (eco)systeem, samen met iedereen betrokken bij ontwerp, aanleg, beheer en gebruik.

Infomomenten: doe mee met de Green Deal!

‘Wat is de meerwaarde voor ons om mee te doen met deze Green Deal?’ of ‘Wat wordt concreet verwacht als we meedoen?’ Op deze vragen geven we antwoorden tijdens 2 online infomomenten.

Belangrijk:

  • De gedeelde ambitie en de ‘theory of change’ waarmee we aan de slag gaan, houdt rekening met alle aspecten van sportdomeinen: het sportspecifieke, bodem, water, pesticidenreductie, gewassen, omgeving/landschap, biodiversiteit,…
  • De Green Deal brengt actoren op vlak van ontwerp, aanleg, onderhoud en gebruik van sportdomeinen samen. Zowel overheden, bedrijven of private organisaties als onderzoekinstellingen en experten.
  • Meedoen kan op verschillende levels: als supporter, deler of co-creator. Afhankelijk van je ambitie en capaciteit; en met tussentijds de mogelijkheid een versnelling hoger te gaan.

Er zijn 2 online infomomenten:

  • Dinsdag 26 oktober 2021 om 9u-10u30
  • Donderdag 28 oktober 2021 om 14u-15u30

Aansluitend op deze infomomenten kan je officieel je medewerking aan de Green Deal bevestigen via deze website. In de tweede helft van november volgt een officieel ondertekenmoment met Vlaams ministers Demir en Weyts en vervolgens start de Green Deal met o.a. Green Deal Trails en inspiratiesessies.

Inschrijven

Schrijf u hier in voor deze gratis infomomenten.

Inspiratie en kennis

Wat kan je doen?

Partner worden of interesse in de Green Deal?
Tijdens de online infomomenten (zie hoger) vertellen we wat de meerwaarde kan zijn voor jou en wat we concreet verwachten.
Spoedig kan je hier vanaf eind oktober via een online formulier je deelname aan de Green Deal formaliseren.

Informatie en documentatie voorbije initiatieven

  • Infomoment Green Deal Sportdomeinen – 02.02.21 - Opname:

Initiatiefnemers en projectcoördinatie

Heb je vragen over deze Green Deal of wil je meer info over deelname? Contacteer een van de initiatiefnemers of de projectcoördinator:
David Nassen – david.nassen@ideaconsult.be of +32 (0) 473 45 98 63

Green Deal 11 sportdomeinen
SDG 3, 6, 8, 14, 15, 17
Via deze Green Deal wordt bijgedragen aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN