Green Deal Deelmobiliteit in de woonomgeving

Via deze Green Deal willen we vanaf 2025 de langdurige implementatie van (elektrische) deelmobiliteit in woonomgevingen een evidentie maken voor lokale overheden en projectontwikkelaars. Hierdoor kunnen alle buurtbewoners mobiel zijn in een kwalitatieve leefomgeving met een efficiënt gebruik van de (publieke) ruimte. We verwezenlijken deze missie door het uitvoeren van positieve experimenten en onderzoek, via actieve kennisuitwisseling en met een focus op de gedeelde belangen.

Waarom deelmobiliteit in de woonomgeving?
  1. Deelmobiliteit zorgt voor een reductie van privéwagens en een verminderde nood aan  weg- en parkeerinfrastructuur. Minder parkeerinfrastructuur biedt meer ruimte voor de mens.
  2. Deelmobiliteit is een essentiële schakel in een duurzame modal shift. Bewoners zullen sneller gebruik maken van duurzame alternatieven dan van de privéwagen.

Dankzij de integratie van deelmobiliteit in de woonomgeving, brengen we duurzame vervoersalternatieven letterlijk tot bij de mensen thuis. Ook bieden we hen een kwalitatieve woonomgeving waar mens voorrang heeft op auto.

Wat willen we bereiken?

Deze Green Deal heeft vier concrete doelstellingen:

1.   Verdiepend onderzoek en opbouw van expertise

Welke randvoorwaarden moeten vervuld zijn om van de integratie van deelmobiliteit in de woonomgeving een succes te maken? Welke impact heeft de implementatie van deelmobiliteit op het autobezit en -gebruik van de bewoners in die omgeving? Deze, en andere vragen willen we beantwoord zien binnen deze Green Deal. We verdiepen ons samen in bestaande kennis en bouwen onze expertise uit via vernieuwend onderzoek.

2.    Een duidelijke leidraad en een duidelijk juridisch kader

We ontwikkelen een duidelijke en juridisch sluitende leidraad om de integratie van deelmobiliteit in de woonomgeving te faciliteren. Op die manier hoeven projectontwikkelaars en lokale overheden niet bij elke nieuwe vergunning het warm water opnieuw uit te vinden. Dit doen we op basis van de resultaten uit bovenstaande onderzoeken.

3.    Living labs als good practices

Voorlopig telt Vlaanderen slechts een handvol woonprojecten waar deelmobiliteit in werd geïntegreerd. Binnen de Green Deal stimuleren we de uitbouw van bijkomende good practices die navolgbaar zijn door andere projectontwikkelaars en lokale overheden.

4.   Actieve kennisuitwisseling en opzetten van een lerend netwerk

Deze Green Deal wil de expertise van verschillende partijen samenbrengen om zo nieuwe inzichten te creëren waarop verder gebouwd kan worden. Dit lerend netwerk heeft eveneens als doel om de opgedane kennis verder te verspreiden en de betrokken partijen (bouwheren, lokale overheden, aanbieders van deelmobiliteit, maar ook bewoners) te sensibiliseren over de voordelen van deelmobiliteit.

Wie doet er mee?

De volgende partijen namen het initiatief voor deze Green Deal:
●    Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
●    Beroepsvereniging voor de Vastgoedsector (BVS)
●    Autodelen.net

Zij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de Green Deal!

Hoe kan ik meedoen of op de hoogte blijven?

Heeft u interesse om deel te nemen aan de Green Deal? Schrijf je hier in!

Wilt u op de hoogte blijven van deze Green Deal? Stuur een e-mail naar esther@autodelen.net

Meer informatie

Heb je vragen over deze Green Deal? Geef een seintje aan Esther De Reys via esther@autodelen.net.

deelmobiliteit woonomgeving