Green Deal Brouwers

1G3A5490-250x167.jpgWater is één van de belangrijkste grondstoffen en hulpbronnen om bier te brouwen. Het is het hoofdingrediënt van bier en wordt daarnaast ook gebruikt voor de schoonmaak, het spoelen, de stoomproductie … Brouwerijen zijn dus sterk afhankelijk van water. Daartegenover staat dat onze waterbronnen meer en meer onder druk komen te staan. 

Binnen deze Green Deal is het dan ook de bedoeling om concrete initiatieven te nemen waardoor binnen de brouwerijsector duurzamer met water kan worden omgesprongen. 

Waarom als brouwerij meedoen met deze Green Deal?

Deze Green Deal is van toepassing voor alle brouwerijen die werk willen maken van een duurzamer watergebruik, ongeacht of dit is via maatregelen om minder water te gebruiken of via maatregelen om minder grondwater te gebruiken uit grondwaterlagen in slechte toestand. Zowel brouwerijen die hun eerste stappen zetten in een duurzamer watergebruik als zij die hierin al ver gevorderd zijn, zijn welkom. Er wordt rekening gehouden met de individuele reductiemogelijkheden en de eigenheid van de brouwerij en haar activiteiten.
De Green Deal biedt een lerend netwerk met andere brouwerijen, reflectie met de overheid, een gezamenlijke aanpak van eventuele knelpunten … 

Voortgang

Ondertussen loopt de Green Deal al meer dan een jaar. Na één jaar werd een korte stand van zaken opgemaakt. Wat blijkt? De brouwers hebben al heel wat concrete acties ondernomen die leiden tot een lager waterverbruik: denk aan een maatregelen om nog meer water te kunnen hergebruiken, de installatie van een waterefficiëntere flessenvuller of een zuiniger afregeling van een spoelmachine.

Alle details staan in het voortgangsverslag. 

Partners1G3A5631-250x167.jpg

De Green Deal Brouwers is op 6 september 2018  ondertekend  door Belgische Brouwers, Fevia Vlaanderen, Vlaamse Overheid (Departement Omgeving en VMM), Vlakwa en  negen brouwerijen. Deze overeenkomst loopt tot september 2022.
Ondertussen zijn er enkele brouwerijen ingestapt. Brouwerijen die geïnteresseerd zijn om in de green deal te stappen kunnen nog steeds aansluiten. Neem hiervoor contact op met Liesje De Schamphelaire (lds@fevia.be). 

Download de tekst van de Green Deal

Initiatiefnemers

FBB_logo_Gold-Black_RGB_NL-200x119.png   Fevia_VLA-logo-purple-cmyk-200x129.jpg

Deelnemende brouwerijen

Green Deal Brouwers logo's deelnemers

Contacteer ons

Green Deals
greendeal_brouwers-dik-label

Nieuwe deelnemende brouwerijen

Volgende brouwerijen stapten recent ook in de Green Deal

  • Brouwerij Van Honsebrouck (de kasteelbrouwerij)
  • Brouwerij Trappisten Westmalle en Brouwerij Van Steenberge
SDG 6, 12, 17 Green Deal Brouwers
Via deze Green Deal wordt bijgedragen aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN