Green Deal bedrijven en biodiversiteit: wat kan je doen?

Welke acties kan ik als deelnemende partij ondernemen?

Uw engagement:

 • Opmaak/uitvoering van een natuurvriendelijk beheerplan op een oppervlakte van x ha of uitvoering van enkele biodiversiteitsacties bv. plaatsing van nestkasten, aanleg wilde bloemenweide, stopzetting van pesticidengebruik, …
 • Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via deze website.  Momenteel is er enkel een pdf van het actieplan beschikbaar, tegen eind september komt er een online versie die eenvoudig ingevuld kan worden
 • Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 3)

Aanvullende acties:

 • Organisatie of gastheer van één bijeenkomst van het lerend netwerk
 • Goede natuurvriendelijke terrein documenteren met enkele foto’s en een tekstje zodat we dit als ‘best practice’ op de website kunnen plaatsen

Je kan je bv. engageren om in het eerste jaar een studiefase in te lassen en een beheerplan op te maken voor een beperkte locatie. Dit plan kan je dan uitvoeren in het tweede jaar om dan ten slotte in het derde jaar een evaluatie op te maken en het natuurvriendelijk beheer eventueel uit te breiden.

Welke acties kan ik als ondersteunende partij ondernemen?

Uw engagement:

 • Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar)
 • Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit
 • Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten
 • Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2)

Aanvullende acties:

 • Langsgaan voor advies op maat (beheer, aanleg, goede voorbeelden…)
 • Organisatie van een lokale avondsessie voor bedrijven (ondernemers voor ondernemers)
 • Organisatie of gastheer van één bijeenkomst van het lerend netwerk
 • Goede natuurvriendelijke terrein documenteren met enkele foto’s en een tekstje zodat we dit als ‘best practice’ op de website kunnen plaatsen

Meer informatie of reageren op de ontwerpversie

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij