Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit: instappen

Wat wordt er verwacht als je instapt in de Green Deal?

Je kan als bedrijf of organisatie nog steeds instappen in de Green Deal als deelnemende partij. 

Je kan als bedrijf, organisatie of bestuur nog instappen!

Na september 2018 kunnen er nog nieuwe partijen toetreden tot de Green Deal.  Een nieuwe partij zal daarvoor contact opnemen met PBM.omgeving@vlaanderen.be. De engagementen van een nieuwe partij worden hierbij duidelijk omschreven. Na schriftelijk goedkeuring van de aanvraag maakt de partij officieel deel uit van de Green Deal. Aangezien de Green Deal loopt over 3 jaar en mikt op realisaties, raden we wel aan om tijdig in te stappen.

Lerend netwerk

De kracht van de Green Deal zal onder andere liggen in de inspiratie van andere bedrijven en de best practices die op de website getoond zullen worden. Daarvoor organiseren de initiatiefnemers minimaal 2 keer per jaar een lerend netwerk, met sessie over verschillende thema’s. 

Actieplan bedrijven en biodiversiteit

Het actieplan biedt een bedrijf op een eenvoudige manier een overzicht van wat ze al doen rond biodiversiteit en welke (vaak eenvoudige) acties er nog ondernomen kunnen worden. We vragen deelnemende partijen om het actieplan jaarlijks te doorlopen.

Meer over het actieplan bedrijven en biodiversiteit

Zijn er subsidies verbonden aan de Green Deal?

Er zijn geen subsidies verbonden  aan de Green Deal, maar er kunnen eventueel gericht subsidies aangevraagd worden via:

Ondertekening Green Deal

Deze Green Deal is officieel gelanceerd en ondertekend op donderdag 20 september 2018. De looptijd zal 3 jaar bedragen (september 2018 – 2021).

Wat als de Green Deal afgelopen is (2021)?

De Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit loopt af op 20 september 2021. Na afloop volgt een evaluatie waarop door de partijen samen beslist kan worden om de Green Deal te verlengen. We hopen ook dat bedrijven en organisaties het thema verder blijven opnemen. Het is  dus zeker geen eindpunt.

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij (PBM)
02 553 80 56 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)