Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit: actieplan

Het actieplan is ontwikkeld om bedrijven, bedrijventerreinorganisaties en andere organisaties uit te dagen en te ondersteunen om systematisch te werken aan meer biodiversiteit. Bedrijven, bedrijventerreinorganisaties en andere organisaties worden ook aangemoedigd om hun acties jaarlijks op eenvoudige manier te evalueren.

Het actieplan maakt deel uit van de Green Deal bedrijven en biodiversiteit en helpt om:

 • een overzicht te krijgen van de kansen voor biodiversiteit op het terrein,
 • gerichte acties te formuleren,
 • oriëntatie te bieden bij de realisatie en evaluatie van de gekozen acties.

Meer biodiversiteit in 5 stappen

Stel een actieplan biodiversiteit op aan de hand van vijf stappen die helpen om biodiversiteitsacties voor je bedrijf of organisatie te identificeren:

 1. Stel iemand of een team binnen je bedrijf of organisatie aan als verantwoordelijke voor het actieplan biodiversiteit.
 2. SCAN - doorloop de scan biodiversiteit en vink de relevante hokjes aan.
 3. PLAN - stel een actieplan biodiversiteit op: in de scan selecteerde je acties waarmee je aan de slag wil gaan, definieer elk van die acties nu zo concreet mogelijk door ze meetbaar te maken en er een timing aan te koppelen. Hier alvast enkele tips:
  o    Laat je oriënteren door iemand die kennis over biodiversiteit heeft. Je kan contact opnemen met een ondersteunende partij van de Green Deal
  o    Inspiratie en goede voorbeelden voor kleine en grote bedrijven/organisaties vind je  op www.bedrijvenenbiodiversiteit.be 
  o    Ga nóg ambitieuzer te werk door een expert aan te stellen die een beheerplan voor heel je terrein opmaakt! Het actieplan van de Green Deal werkt op korte termijn en een beheerplan werkt meer op de lange termijn. 
 4. DO - ga aan de slag! 
 5. CHECK - na één jaar: evalueer de acties waaraan je gewerkt hebt, herneem stappen 2 t.e.m. 4 en koppel terug met het management.
 6. Voer stappen 2 t.e.m. 5 jaarlijks uit. 

Op deze manier wordt er gestreefd naar een verbetering van de biodiversiteit. Zo zal er blijvend aandacht rond biodiversiteit zijn en zullen de voordelen pas echt merkbaar worden.

Hieronder vind je een pdf van het actieplan, dit kan je invullen en daarna kan je de gegevens online ingeven.  pdf bestandActieplan bedrijven en biodiversiteit (208 kB)

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij