Green Deal Anders Verpakt

Op 11 maart 2022 werd de Green Deal Anders Verpakt ondertekend door meer dan 80 partijen.
Met deze Green Deal Anders Verpakt willen we inzetten op minder eenmalige verpakkingen door deze te vermijden of te hergebruiken en hierbij ook de milieu-impact van het verpakte product te verkleinen.

Verpakkingen zijn belangrijk. Ze beschermen onder meer goederen tijdens transport en zorgen ervoor dat voedingsmiddelen langer bewaard blijven. Toch zijn niet alle verpakkingen even noodzakelijk en kunnen producten ook anders worden verpakt. Omdat we duurzamer moeten omspringen met onze grondstoffen, verlegt deze Green Deal de focus van inzameling en recyclage naar andere distributie- en consumptiemodellen. We denken daarbij expliciet aan preventie (weglaten van de verpakking, transport in bulk) en hergebruik van verpakkingen. Natuurlijk streven we hierbij naar een verminderde milieu-impact. Het fundamenteel herdenken van diensten en verpakkingen en de systemen waarin die worden toegepast staat hierbij centraal.

GD anders verpakt.jpg

Meer informatie

pdf bestandGreen Deal Anders Verpakt - convenanttekst - 220311.pdf (2.08 MB)

 

green deal anders verpakt
SDG's anders verpakt
Via deze Green Deal wordt bijgedragen aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN