Green Deal Anders Verpakt

Met de Green Deal Anders Verpakt willen we inzetten op minder eenmalige verpakkingen door deze te vermijden of te hergebruiken en hierbij ook de milieu-impact van het verpakte product te verkleinen.

Verpakkingen zijn belangrijk. Ze beschermen onder meer goederen tijdens transport en zorgen ervoor dat voedingsmiddelen langer bewaard blijven. Toch zijn niet alle verpakkingen even noodzakelijk en kunnen producten ook anders worden verpakt. Omdat we duurzamer moeten omspringen met onze grondstoffen, verlegt deze Green Deal de focus van inzameling en recyclage naar andere distributie- en consumptiemodellen. We denken daarbij expliciet aan preventie (weglaten van de verpakking, transport in bulk) en hergebruik van verpakkingen. Natuurlijk streven we hierbij naar een verminderde milieu-impact. Het fundamenteel herdenken van diensten en verpakkingen en de systemen waarin die worden toegepast staat hierbij centraal.

Doe mee!

Bent u op zoek naar manieren om uw producten tot de klant te brengen dankzij echt vernieuwende verpakkingssystemen? Uw klanten vragen u of het niet allemaal een beetje milieuvriendelijker kan, maar u weet niet hoe? U vreest ook dat ‘duurzaam’ voor u synoniem staat voor te zware kosten of te grote inspanningen maar u bent tegelijk bang de boot naar een duurzame toekomst te missen?  

We maken een onderscheid tussen deelnemende partijen en ondersteunde partijen.

deelnemers Green Deal Anders verpakt

Deelnemende partijen voeren een concreet project uit rond preventie en hergebruik van verpakkingen. We zijn hiervoor op zoek naar gemotiveerde organisaties, bedrijven en lokale besturen die een invloed hebben op het vermarkten en gebruiken van verpakkingen.

Van de deelnemende partijen wordt verwacht dat ze:

  • instappen met de intentie een concreet project uit te voeren in het kader van preventie of hergebruik van verpakkingen;
  • bereid zijn om opgedane inzichten rond de acties te delen met anderen (waaronder de Green Deal minstens één keer per jaar opnemen in hun communicatie);
  • bereid zijn succesvolle projecten op te schalen

Ondersteunden partijen dragen bij tot concrete acties vanuit hun specifieke expertise en werkveld. Ondersteunende deelnemers bieden ondersteuning aan deelnemende partijen bij hun acties in het kader van de Green Deal en/of bij activiteiten georganiseerd in het kader van de Green Deal. Een ondersteunende deelnemer engageert zich om:

  • ofwel één project van een deelnemend bedrijf te ondersteunen
  • ofwel een ondersteunende activiteit te organiseren

Timing

Streefdatum ondertekening convenant: september 2021
Einde termijn indiening projecten: september 2022
Looptijd Green Deal: tot einde 2024

Projecten kunnen al meteen van bij de start ingediend worden. Om de deelnemers op een kwalitatieve manier te inspireren over al wat invloed heeft om van een eenmalige verpakking over te gaan op een herbruikbaar alternatief of om de verpakking weg te laten, voorzien we een startjaar. Dit jaar dient om kennis uit te wisselen, netwerken uit te breiden, twijfels weg te nemen, samen oplossingen te zoeken, enzovoort.

tijdslijn green deal anders verpakt

Initiatiefnemers

Op de website van OVAM vind je al de logo’s van initiatiefnemers.

Waarom meedoen aan deze Green Deal?

U komt terecht in een netwerk van bedrijven, organisaties, kennisinstellingen en overheden waarbij zal worden ingezet op kennis vergaren, ervaringen en informatie uitwisselen, systemen (onder)zoeken en projecten in praktijk brengen. Met als doel in te zetten op minder eenmalige verpakkingen door deze te vermijden of te hergebruiken en hierbij ook de milieu-impact van het verpakte product te verkleinen.

Omdat een eenmalige verpakking vaak ontwikkeld wordt in functie van de noden van een specifiek product is het niet evident om deze verpakking te wijzigen naar een herbruikbaar alternatief of zelfs gewoon weg te laten. Het gaat immers niet alleen om de verpakking, een dergelijke wijziging heeft vaak impact op het hele businessmodel. Daarom zetten we in op ketensamenwerking, hebben we aandacht voor bestaande wetgeving, de technische vereisten van een herbruikbare verpakking, mogelijke businessmodellen, en bijhorende administratie en logistieke systemen. We bekijken ook het consumentengedrag, de communicatie -en bijhorende marketingstrategie.  

Afhankelijk van de thematiek en de knelpunten die opgelost moeten worden, zullen activiteiten georganiseerd worden zoals webinars, workshops, beurzen enzovoort. We zien hier ook een grote meerwaarde van de ondersteunende partijen zoals de kennisinstellingen voor bijvoorbeeld het organiseren van hackatons of het inzetten van thesisstudenten.

Voor meer informatie: www.greendealandersverpakt.be

green deal anders verpakt
SDG's anders verpakt
Via deze Green Deal wordt bijgedragen aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN