Goed ventileren in de klas tijdens de winter

  • 25 november 2020

Afdeling VPO van het Departement Omgeving onderzoekt in het lager en secundair onderwijs hoe er goed geventileerd kan worden in klassen zonder ventilatiesysteem tijdens koudere periodes gedurende een COVID-episode. Ze gebruikt indoorboxen om de  luchtkwaliteit te monitoren in de scholen. Het doel hiervan is om richtlijnen op te stellen voor klaslokalen zonder ventilatiesysteem, om ook tijdens de wintermaanden zo efficiënt mogelijk te ventileren. Volgens eerder uitgevoerd onderzoek is voldoende ventileren en verluchten niet alleen belangrijk voor een gezonde binnenlucht maar ook om COVID-besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. 

Indoorbox

Met dit meettoestel worden een aantal stoffen langdurig gemeten met behulp van sensoren. Die meetresultaten worden verzameld op een dataplatform voor sensoren en vormen zo een grote bron aan informatie voor (verder) onderzoek. Op het toestel zelf wordt de kwaliteit van de binnenlucht weergegeven via oplichtende kleuren, tekst en smiley's.

De scholen vullen vragenlijsten in en houden acitiviteiten, zoals het openeen en sluiten van een raam, bij in een logboek. In de vragenlijst wordt onder andere gepeild naar gebouwkenmerken, het weer en ook het welbevinden van de aanwezigen in het lokaal. Deze bevindingen worden gekoppeld aan de meetresultaten. 

De scholen kunnen de meetresultaten live volgen via een online platform en krijgen na de meetperiode een rapport met de meetresultaten en een analyse door VPO.  
Het eindrapport zal ook een overzicht bevatten met maatregelen die de scholen kunnen helpen hun klaslokalen goed te ventileren in koudere periodes, zonder daarbij veel energie te verliezen.