Goed Goud campagne Nederlandse Solidaridad

Auteurs: CATAPA vzw en Professor Ingrid Molderez

Keywords: marketingplan, fair trade labels, consumptiegedrag

Versie : 1.1 (8/12/2015)

Doelgroep: studenten

Inhoud :


De  klassieke openpitmijnbouw  gaat  gepaard  met ontbossing, mensenrechtenschendingen, watervervuiling,  luchtvervuiling, grondwaterverontreiniging,  gezondheidsimpact  en  infiltratie van zware metalen in het milieu.

De  Fairtrade  Labeling  Organisation  i.s.m  de  Nederlandse  maatschappelijke  organisatie Solidaridad  lanceerde  in  Nederland  het  GOED  GOUD.  Dit  goud  wordt  op  een  meer verantwoorde  manier  ontgonnen  en  voldoet  aan  een  aantal  arbeidsomstandigheden: veiligheidsvoorschriften, geen kinderarbeid, legale mijnen, enzovoorts.

Solidaridad  startte  met  dit  initiatief  daar  er  momenteel  een  grote  sociale  en  ecologische impact  verbonden is aan de ontginning  van goud in landen als Peru en men wilt uitkijken naar een meer duurzaam alternatief, dat ook economische een grote winstmarge heeft.GFK deed onderzoek in opdracht van Solidaridad in december 2010 naar de bereidheid van de  Nederlandse  consument  om  een  meerprijs  voor  goed  ontgonnen  goud  te  betalen, alvorens Solidaridad in dit GOED GOUD ging investeren en zijn marketingsstrategie hieraan zou  aanpassen.  Onderstaande  grafieken  tonen  de  resultaten  van  dit  grootschalige onderzoek.  Ze maakten hierin ook onderscheid naar de  bereidheid van de consument om meer te betalen bij het geven  van een  cadeau aan iemand of om trouwringen  voor eigen consumptie. Ze kwamen tot een aantal opmerkelijke resultaten. Analyseer aan de hand van onderstaande grafieken.

Onderzoek GFK Nederland

onderzoek-gfk-goed-goud.png

Voor meer informatie zie in de bijlage de PowerPoint ‘Bekendheidsmeting Campagne ‘Op weg naar Goed Goud’ uitgevoerd in opdracht van Solidaridad’.

Bronnen

GFK, Temminghoff, M. (2010). Bekendheidsmeting Campagne ‘Op weg naar Goed Goud’ uitgevoerd in opdracht van Solidaridad.

Voorbeeldvragen

N.B. De volgende vragen zijn slechts bedoeld als hulp bij de voorbereiding en zijn dus niet bindend. De professor kan zijn/haar eigen vragen formuleren bij deze fiche, afgestemd op de inhoud van het college.

1. Wat zorgt ervoor dat 66 % van de consumenten bereid is 10% meer te betalen voor goed goud?

2. Wat kan de overheid doen om dit percentage onder de consumenten te verhogen? Welke middelen kunnen ze aangrijpen?

3. Is het aangewezen voor Solidaridad om hun marketingstrategie enkel te richten op vrouwen en 50+ aangezien deze groepen het meest bereid zijn deze meerprijs te betalen? Of richten ze hun strategie beter ook op de andere doelgroepen? Welke methodes kan Solidaridad aanwenden om deze doelgroepen te bereiken?

4. Er is een verschil merkbaar tussen de interesse om een goed gouden sieraad te krijgen of het cadeau te doen? Waaraan kan men dit verschil wijten? Hoe kan deze informatie aangewend  worden in de  marketingstrategie van Solidaridad om Goed Goud te promoten?

5. Max Havelaar­De Belgische Fair Trade­organisatie, biedt juweliers ook de mogelijkheid aan mee in het label te stappen. Tot een grootschalige vraag naar Fair Tradegoud, kwam het tot nu toe niet. Wat kan Max Havelaar België doen om de omzet van Fair Tradegoud te doen stijgen?