Gezonde verven, lakken en vernissen kiezen: waar moet je op letten?

Beperk solventen

Bij het uitkiezen van verf, ga je bij voorkeur voor een verfsoort die zo min mogelijk solventen bevat. Als algemene regel geldt: verven op waterbasis bevatten minder vluchtige organische stoffen dan verven op solventbasis.

De eigenschappen van watergedragen en solventgedragen producten zijn echter niet dezelfde: informeer je daarom goed vooraleer je aan de slag gaat.

Let wel: verven op waterbasis zijn minder schadelijk voor gezondheid en milieu, maar toch bevatten ze nog stoffen die bijvoorbeeld het water kunnen verontreinigen. 
Koop niet meer verf dan je nodig hebt, en giet geen restjes door de gootsteen. Resten van verf, lak en vernis horen bij het klein gevaarlijk afval op het containerpark.

Bescherm jezelf bij het verwijderen van loodverf in oude huizen

Als je (afbladderende) verf verwijdert in oude huizen, wees dan extra op je hoede. In woningen gebouwd vóór 1945 bestaat de kans dat deze verf loodhoudend is. Lood kan zorgen voor hevige buikpijn, slaap- en concentratiestoornissen en het zenuwstelsel aantasten. Met het blote oog kan je het verschil niet zien tussen loodhoudende of loodvrije verf. Daarom moet je bij schilderwerken extra voorzichtig zijn en altijd beschermende kledij dragen. Wil je een loodhoudende verflaag verwijderen, zorg er dan voor dat er zo weinig mogelijk stof vrijkomt  in de lucht.

Vermijd houtverduurzamingsmiddelen

Vermijd het gebruik van houtverduurzamingsmiddelen door te kiezen voor een geschikte houtsoort voor het beoogde doel.

Indien je deze producten toch wilt gebruiken (buitenshuis), kies voor niet-chemische houtverduurzamingsmiddelen of bescherm het hout door het af te werken met een verf of beits.

Carboline is verboden (creosootoliën) 

Een van de klassieke houtverduurzamingsmiddelen zijn creosootoliën (= ‘carboline’). De verkoop aan particulieren van zowel creosoten als carbolineum die vaak gebruikt werden om bijvoorbeeld houten tuinafsluitingen te behandelen is al een tijdje verboden in België (wegens gezondheidsredenen) en is dus niet meer verkrijgbaar voor doe-het-zelf toepassingen.
Carbolineum bevat teer, derivaten van naftaleen, anthraceen, fenol en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) die huid- en blaaskanker kunnen veroorzaken. Bij gebruik komen ook vluchtige organische stoffen (VOS) vrij die schade aan de luchtwegen kunnen veroorzaken. Bovendien geeft het geurhinder en kan het bij aanraking brandwonden veroorzaken.

Mensen die nog carboline staan hebben, kunnen dit beter niet meer gebruiken en naar het containerpark brengen of meegeven met de KGA-ophaling.

Na het verven:

Ventileer maximaal

Welk type verf je ook gebruikt, maximaal ventileren na de schilderwerken is noodzakelijk. Bij verven op solventbasis is dit nodig om de vluchtige organische stoffen te verdrijven. Bij verven op waterbasis is er een grotere kans op schimmelvorming. Aan deze verven zijn daarom stoffen toegevoegd die schimmelvorming tegengaan. Verluchten is bij verven op waterbasis dus even belangrijk als bij verven op solventbasis: om (andere) schadelijke stoffen en vocht te verdrijven.

Laat na afloop van de schilderwerken de potten verf en lak niet openstaan. Sluit ze goed af en bewaar ze buiten je woning (en ook niet in de garage als die aan je huis gebouwd is). Dit geldt ook voor borstels en ander toebehoren: ook deze kunnen nog dampen afgeven.

Geen restjes in de gootsteen

Giet geen restjes door de gootsteen. maar breng ze naar het containerpark als klein gevaarlijk afval (KGA). Spoel ook je borstels met verf op waterbasis niet uit onder de kraan. Spoel het materiaal uit in een aparte emmer. Laat daarna de verf indampen en breng de uitgedampte verfresten naar het containerpark. Voor het indampen kan je een lege verfpot gebruiken. Zonder indampen zou de verwerkingskost veel hoger zijn omdat de verfresten dan erg verdund worden door het spoelwater. 

Kies producten met een label

Het blokje hieronder geeft je een overzicht voor de labels van verven, lakken en vernissen. Ook producten zonder een label kunnen voldoen aan de criteria die gelden voor labels. Kijk daarvoor op het etiket of neem contact op met de leverancier op producent.