Gezond verwarmen

Zorg voor lucht!

Vermijd de vorming van koolstofmonoxide door te zorgen voor voldoende luchtaanvoer voor de verbranding, en voor een doeltreffende luchtafvoer van de verbrandingsgassen. Als je zorgt voor voldoende luchtaanvoer, vermijd je ook dat verbrandingsgassen (en rook in geval van een kachel) gedeeltelijk naar binnen worden gezogen. In geval van een natuurlijk ventilatiesysteem gebeurt de bijkomende luchtaanvoer door een extra rooster of via een extra toevoerleiding tot aan het verwarmingstoestel. Maar bij mechanische ventilatie kan een extra rooster of toevoerleiding het ventilatiesysteem ontregelen. Er bestaan ook volledig gesloten verwarmingssystemen op gas die rechtstreeks buitenlucht aanzuigen en de verbrandingsgassen naar buiten blazen. Voor de afvoer van de verbrandingsgassen is een schouw met de juiste diameter belangrijk. Informeer je bij de leverancier van je verwarmingstoestel.
 

CO (koolstofmonoxide): onzichtbaar en reukloos gevaar

Koolstofmonoxide (CO) is het bekendste en het gevaarlijkste gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding. Je ruikt het niet en het is kleurloos. CO ontstaat als de brandstoffen niet volledig verbranden omdat er niet genoeg lucht wordt aangevoerd. De oorzaak ligt dikwijls bij slecht onderhouden geisers of verwarminstoestellen of geisers zonder afvoer. Laat dus steeds je verwarmingstoestel of geiser goed onderhouden.

Het onderhoud van centrale verwarmingtoestellen is verplicht. Ga voor meer informatie naar www.veiligverwarmen.be

Inademen van koolstofmonoxide is dodelijk - zelfs in lage concentraties. Als je koolstofmonoxide inademt, kunnen je weefsels en je organen geen zuurstof meer opnemen.

Symptomen van CO-vergiftiging zijn: hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, diarree, pijn in de borst, vermoeidheid, concentratieverlies, flauwvallen. Merk je dit ga dan onmiddellijk naar buiten: meestal kan contact met de buitenlucht de klachten snel verdrijven, maar hoge blootstellingen kunnen een dodelijke afloop hebben …

Contacteer ons

Team omgeving en gezondheid

Stook slim!

Heb je een kachel of allesbrander? Lees meer over slim stoken.