Fiches gezond ontwerpen van woonomgevingen

Fiches 'Ontwerpen van toekomstbestendige en gezonde woonomgevingen'

Er ligt een grote opgave in het toekomstbestendig ontwerpen van onze woonomgevingen. De inrichting van deze omgeving heeft een grote impact op de gezondheid en het welzijn van haar bewoners. Naast genetica, gezondheidszorg en leefstijl is de omgeving een fundamentele determinant voor de gezondheid van mensen. De omgeving waarin we leven heeft namelijk op twee manieren een impact op onze gezondheid. Verschillende (milieu) factoren kunnen schadelijk zijn en hebben een directe impact op onze gezondheid. Andere omgevingsfactoren hebben dan weer een indirecte impact op de gezondheid doordat ze ons gedrag en onze leefstijl beïnvloeden. 

Door gezondheid als thema bewust in het ontwerp op te nemen kunnen we leefomgevingen creëren die de gezondheid van de bewoners niet enkel beschermt door schadelijke factoren aan te pakken, maar ook bevordert door gezond gedrag te stimuleren. 

Deze publicatie bevat zeven ambities voor het toekomstbestendig en gezond ontwerpen van woonomgevingen. Elke ambitie is uitgewerkt in meerdere concrete ontwerpfiches met richtlijnen. Deze tonen hoe de leefomgeving kan ontworpen worden opdat deze kan bijdragen tot de gezondheid. De zeven ambities met ontwerprichtlijnen dienen als aanbeveling en inspiratiebron voor ruimtelijke professionals. De ontwerprichtlijnen die in dit richtlijnenboek worden aangereikt richten zich tot het ruimtelijk schaalniveau van het gebouw en het bouwblok. Het betreft de ruimtes die binnen het projectgebied zelf worden ontwikkeld. Bovendien wordt hoofdzakelijk gefocust op woonomgevingen.

De 7 ambities:

  1. actief verplaatsen
  2. bewegen en ontspannen 
  3. klimaatbestendig leefmilieu 
  4. balans tussen collectief en privaat
  5. toekomstbestendige woonvormen
  6. efficiënt ruimtegebruik
  7. ruimtelijk comfort
     

Contacteer ons

Team Omgeving en gezondheid