Gewestplan

Het gewestplan is een verouderd planningsinstrument dat enkel nog van kracht is op die plekken waar het niet vervangen werd door een nieuwer plan. De meest recente gewestplannen dateren van 2000. Na 2000 zijn de bestemmingen van het gewestplan op vele plekken gewijzigd door de opmaak van 'ruimtelijke uitvoeringsplannen' (RUP's). 

Wilt u weten welke bestemming geldt op een bepaald perceel, dan vraagt u dit best na bij de gemeente. Zij hebben een overzicht van alle geldende plannen (ruimtelijke uitvoeringplannen van gewest, provincie of gemeente, maar ook bijzondere plannen van aanleg) die het gewestplan intussen mogelijks hebben vervangen.

  • Wenst u de oude gewestplannen te raadplegen, dan kan dat op de website van GeoPunt (aan de linkerkant van het scherm 'gewestplan' kiezen).
  • Daarnaast kan u ook het ‘geoportaal ruimtelijke plannen en verordeningen raadplegen’ gebruiken, waar de samenhang met andere ruimtelijke verordenende plannen getoond wordt.
  • Voor het gebruik van het gewestplan in eigen GIS toepassingen vindt u de nodige informatie via deze link. De vectorversie van het gewestplan kan worden gedownload. een legendebestand dat bij de vectorversie hoort, vindt u hier (54 kB). De rasterversie van het gewestplan kan worden geraadpleegd als webservice (WMS). Meer details hierover kunt u terugvinden in de metadata van deze rasterversie.

Wetgeving rond de gewestplannen

Contacteer ons

Directie Gebiedsontwikkeling