Geurhinder: cijfers

Geurhinder nam tussen 2001 en 2013 af van 19% naar 13%.  De ernstige geurhinder daalde van 7% naar 4%.  Opvallend is de stijging in geurhinder door het gebruik van houtkachels en haarden (4,3% bij de meting in 2004 tot 7,4% bij de laatste meting). Daarentegen is er een duidelijk dalende tendens voor de geurhinder van verkeer (straatverkeer van 13,5% bij de meting in 2001 naar 8,2% bij de meting in 2013) en van industriële activiteiten (van 8,5% naar 5,1%).

Belangrijkste bronnen van geurhinder in Vlaanderen
Wat Aantal gehinderden door geur (%)
Particuliere activiteiten 12%
Verkeer 9%
Landbouwactiviteiten 6%
Industriële activiteiten 5%
Watergebonden geurhinder (waterlopen, riolen en waterzuivering) 5%

Schriftelijk leefomgevingsonderzoek SLO-4 (2018)

Het Schriftelijk Leefomgevingsonderzoek (SLO) is een enquête over hinder die op regelmatige basis wordt uitgevoerd bij een representatief staal van de Vlaamse bevolking.