Gepast ventileren

Er bestaan verschillende soorten ventilatiesystemen: systemen met natuurlijke toe- en afvoer, systemen met mechanische toe- en/of afvoer, … Ze hebben elk hun voordelen en aandachtspunten. Informeer je bij je architect of aannemer over de beste keuze van een ventilatiesysteem voor jouw woning. Laat je ventilatiesysteem zorgvuldig ontwerpen, dimensioneren en installeren.

Kies een geluidsarme installatie

  • Woon je in een buurt met veel omgevingslawaai en kies je toch voor een systeem met natuurlijke aanvoer van lucht, plaats dan bij voorkeur akoestische toevoerroosters. Zo hoef je die ’s nachts niet te sluiten in de slaapkamer.
  • Als de afvoer van lucht mechanisch verloopt, kies dan geluidsarme ventilatoren of plaats ze zo ver mogelijk van 'rustige' ruimtes zoals je slaapkamer. Voorzie ook geluidsarme roosters in 'rustige' ruimtes.

Gebruik het systeem correct

Elk systeem heeft z’n eigenheden en weetjes. Informeer je bij je installateur over het juiste gebruik van je ventilatiesysteem.

Onderhoud het regelmatig

Een ventilatiesysteem wordt na verloop van tijd vuil en werkt dan niet goed meer. Laat het dus op tijd en reinigen en onderhouden. Informeer je bij je installateur hoe je dit zelf kunt doen, of sluit een contract af voor een regelmatig onderhoud van je ventilatiesysteem.

Vergeet de doorstroomopeningen niet

De verse lucht die je toevoert in de ene kamer moet via een spleet onder de deur of via een rooster in de deur of muur kunnen doorstromen naar andere ruimtes, voor de dan vervuilde lucht daar wordt afgevoerd. Controleer bij spleten onder de deuren of je minstens de ruimte hebt om een potlood onder het deurblad te schuiven. Maak de ventilatieroosters regelmatig schoon en hou ze vrij.

Verschil tussen ventileren en verluchten

Ventileren betekent continue verse lucht aanvoeren én vervuilde lucht afvoeren. Dat is niet hetzelfde als luchten. Luchten betekent ramen en deuren tegenover elkaar openzetten om zo snel extra vervuilde lucht af te voeren. Het is geen vervanging van ventileren, want zodra het raam dicht is beginnen de vervuilende stoffen zich weer op te stapelen. Om te luchten zet je de verwarming uit en doe je alle ramen open voor een kwartier tot een half uur.

Ventileer als oplossing voor 'woonvocht'

Elk gezin produceert per dag 10 à 20 liter woonvocht door te koken, te wassen, te douchen, … Ventileren vermijdt condensatie en schimmelvorming op de muren. Een droge woning verwarmen kost bovendien minder energie dan het verwarmen van een vochtige

Contacteer ons

Team Omgeving en gezondheid