Geoloketten

Een geoloket is een webtoepassing die digitale kaarten over een bepaald onderwerp op een interactieve wijze aanbiedt. Deze kaarten tonen meestal referentiekaarten (gebouwen, percelen, straten, topografische kaarten,…) in combinatie met  thematische kaartlagen. U kan vaak nog doorklikken naar bijkomende gelinkte informatie in tabellen of documenten.  Op deze pagina vind je de  link naar de publiek toegankelijke kaartviewers die het Departement Omgeving beheert.

 • Omgevingscheck
  Deze webtoepassing gaat, binnen het kader van een aanvraag voor een omgevingsvergunning, na welke voorschriften gelden op een bepaald perceel
 • Ruimtemonitor
  De Ruimtemonitor is een centrale toegangspoort tot indicatoren over de toestand van de ruimte in Vlaanderen. De toepassing voorziet een directe, interactieve en gebruiksvriendelijke toegang tot relevante indicatoren over diverse ruimtelijke thema’s die belangrijk zijn in Vlaanderen. Binnen de thematische indeling ligt de focus op de ruimte en staan de ruimtelijke processen centraal. De indicatoren zijn ook bruikbaar voor de ondersteuning van de beleidsvoorbereiding en -opvolging van het ruimtelijk beleid op alle Vlaamse bestuursniveaus
 • Leefkwaliteit Vlaanderen
  Deze webtoepassing bundelt een selectie kaarten die samen de leefkwaliteit  in heel Vlaanderen in beeld brengen. Het zijn kaarten rond de thema’s luchtkwaliteit, ruimte & groen, geluid, water, straling, licht en mobiliteit, die steeds de meest actuele informatie bieden. De website is er voor iedereen die interesse heeft in de toestand van ruimte en milieu en hoe die onze leefkwaliteit beïnvloedt, zowel burgers als lokale overheden.
 • Geoportaal ruimtelijke plannen en verordeningen 
  Via deze webtoepassing verzamelen we alle ruimtelijke verordenende plannen en verordeningen opgemaakt door het Vlaams Gewest en de Vlaamse provincies. Enkel de definitief goedgekeurde plannen en verordeningen zijn raadpleegbaar.
 • Geopunt
  Alle geografische informatie van Vlaanderen gebundeld