Geologisch (G3Dv3) en hydrogeologisch (H3D) 3D-lagenmodel van Vlaanderen

Van 2007 tot 2013 werd, op vraag van de Vlaamse overheid, door VITO een eerste volledig sluitend
3D geologisch basismodel opgesteld van de Vlaamse ondergrond, genaamd G3Dv2-model. Dit model omvatte het bereik van de Vroeg-Paleozoïsche gesteenten in de diepe ondergrond tot en met de meest recente Quartaire sedimenten aan het oppervlakte, waartussen de voornaamste geologische eenheden (formaties) gemodelleerd werden. Voor tal van ondiepe toepassingen zijn echter modellen van nog gedetailleerdere geologische eenheden (leden) noodzakelijk. Ook is het G3Dv2-model hoofdzakelijk gebaseerd op de interpretatie van boringen, terwijl voor diepe toepassingen de incorporatie van seismische data een grote meerwaarde zou betekenen. Verder was er ook nog geen link tussen het G3Dv2-model en de bestaande hydrogeologische modellen en codering. Tenslotte vonden er ook nog nieuwe, grensoverschrijdende modelleringen (H3O-De Roerdalslenk en H3O-De Kempen) plaats of stonden deze ingepland tussen 2012 en 2018 waarvan de gegevens nog niet geïntegreerd waren in het bestaande model. Hierdoor ontstond er gelijktijdig de vraag bij zowel het Vlaams Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid als bij de Vlaamse Milieumaatschappij om een nieuw, gedetailleerder 3D geologisch alsook een nieuw 3D hydrogeologisch model op te stellen (het G3Dv3- en H3D-model). Beide modellen dienden daarbij zoveel als mogelijk vertaald te kunnen worden naar elkaar. Dit rapport beschrijft de methodiek voor de totstandkoming en de uiteindelijke resultaten van dit G3Dv3- en H3D-model.

Bronverwijzing

Deckers J., De Koninck R., Bos S., Broothaers M., Dirix K., Hambsch L., Lagrou, D., Lanckacker T., Matthijs, J., Rombaut B., Van Baelen K. & Van Haren T. (2019), Geologisch (G3Dv3) en hydrogeologisch (H3D) 3D-lagenmodel van Vlaanderen, uitgevoerd in opdracht van Vlaams Planbureau voor Omgeving (Departement Omgeving) en Vlaamse Milieumaatschappij.

Meer over dit onderzoek

Contacteer ons

Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
02 553 83 50 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)