Gent Scharnier

Periode 01.09.2006 - 31.08.2009
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Aanvrager Stad Gent
Subsidiebedrag 186.000 euro
Status Afgerond

 

Situering en doelstellingen

Aan de Dampoort in Gent ligt een sterk verouderde haven en woongebied. De Zwaaikom, de Voorhaven en de Oude Dokken zijn een overgangsgebied tussen de huidige haven, de binnenstad en de deelgemeente Sint-Amandsberg. Het gebied heeft daardoor een dubbele poortfunctie: die tussen de stad en de haven met de wijken Muide-Meulestede enerzijds en die tussen de binnenstad en de rand met de Dampoortwijk anderzijds. Vandaar de naam van het project: Scharnier.

Het project bestaat uit zeven grote deelprojecten: de Oude Dokken, de Nieuwe Voorhaven, de Bijgaardesite, de Groene Banaan, Acec - Dok Noord, de Dampoort en de Handelsdokbrug (intussen omgedoopt tot Verapazbrug) met daaraan gekoppeld het verleggen van de stadsring R40. Daarnaast zijn er nog zo’n twintigtal acties voorzien vooral rond sociale huisvesting, kinderopvang en groenzones.

Met het strategisch project Scharnier wil de Stad Gent het gebied een flinke duw in de rug geven. Bedoeling is om de industriële sites en de verouderde 19de-eeuwse woonwijken om te vormen tot een duurzame en toekomstgerichte gemengde woon-werkomgeving, met vooral de nadruk op wonen. Door deze verwaarloosde ruimte binnen het grootstedelijk gebied opnieuw te gebruiken, verhoogt de stad haar aantrekkelijkheid en vermijdt zij een verdere afkalving van de open ruimte buiten de stad.

 

 

Film: Nieuw Leven in de Oude Dokken

Resultaten

Voor de belangrijkste programmaonderdelen werden masterplannen en ontwerpen gemaakt, zijn de financiële middelen gevonden, is een grondbeleid uitgewerkt, zijn diverse studies verricht en zijn verschillende acties vastgelegd in verband met de verbinding van het gebied met de stad – onder andere op het vlak van mobiliteit. Ook de nodige herbestemmingen zijn uitgevoerd: zowel voor de Oude Dokken als voor de Nieuwe Voorhaven is het ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd. De meeste deelprojecten van het strategisch project Gent Scharnier zijn bijna in de uitvoeringsfase.

Aan de Nieuwe Voorhaven en op de Bijgaardesite zijn nieuwe buurtparken aangelegd. Op diezelfde Bijgaardesite is een oud stationnetje tot crèche verbouwd.        

  • Aan de Oude Dokken gingen de eerste waterbouwkundige werken van start. De Bataviabrug – de eerste fietsers- en voetgangersbrug – werd in de loop van 2012 afgewerkt. 
  • Aan de oostkant van het Handelsdok is de kaaimuur gerenoveerd en worden de ligplaatsen voor woonboten gebouwd. 
  • Aan de Nieuwe Voorhaven wordt in de komende jaren het openbaar domein uitgebouwd en gaan verschillende nieuwbouwprojecten van start.
  • In 2012 zijn in het hele Scharniergebied verschillende sociale huisvestingsprojecten opgestart en is het fietspad aan de Groene Banaan aangelegd.
  • Na de bodemsanering en na het verkrijgen van de nodige vergunningen is het Acec-project aan Dok Noord  in een stroomversnelling geraakt.
  • Aan communicatie is erg veel aandacht besteed en dankzij de versterking van de ploeg met een communicatiemedewerker werden verschillende publicaties, tentoonstellingen en nieuwsbrieven gerealiseerd.
  • De oude grindbakken langs Dok Noord zijn omgetoverd tot een unieke recreatieve plek voor de buurt. Vandaag vinden er optredens, exposities, proeverijen en tal van andere leuke initiatieven plaats.

Meer info:

Documenten:

Coördinator:
Iris Van den Abbeel
Stad Gent
Stedelijke Vernieuwing
AC Portus
Keizer Karelstraat 1
9000 GENT
Mail: Klik hier