Genk Zuid-West

Waar: Diepenbeek

Wat: Genk Zuid-West: nieuw bedrijventerrein BVR 2004 (initieel 52 ha) Termien: herstructurering/afwerking bestaand bedrijventerrein (ca. 3 ha)

Ha: 37

Ligging:

17_Genk_Zuid_West_Termien.png

Doelstellingen:

 • In haar besluit van 23.04.2004 over de nadere uitwerking van het Economisch Netwerk Albertkanaal heeft de Vlaamse Regering beslist een nieuw bedrijventerrein Genk Zuid West te ontwikkelen te Diepenbeek. Het wordt een hoogwaardig bedrijventerrein voor watergebonden bedrijven

Doorlopen procedures – eerste versie (2005-2007):

 • Plenaire vergadering GRUP 27.04.2006
 • Voorlopige vaststelling 26.01.2007
 • Openbaar onderzoek van 26.02.2007 tot 26.04.2007
 • Advies Vlacoro werd gegeven op 28 augustus 2007 dossier is overgemaakt aan de minister
 • Mededeling aan de Vlaamse regering van 14.12.2007 dat procedure zal worden hervat na opmaak plan-MER.
 • Gewestelijk RUP na openbaar onderzoek ingetrokken door de Vlaamse Regering (december 2007) vanwege MER-plicht – van rechtswege (2005 “in principe niet nodig”) - OO. 3923 bezwaarindieners

Doorlopen procedures – tweede versie (vanaf 2008-..):

 • Start planMER: 28.01.2008
 • Publieke consultatie: 28.05.2008-25.06.2008
 • Richtlijnenvergadering: 10.07.2008 (RL van 18.08.2008)
 • Aanvullend onderzoek/passende beoordeling
 • Ontwerptekst bespreking 23/02/2010, na plan-MER nog 37 ha
 • Ontwerptekstbespreking Termien: 23.02.2010
 • Goedkeuring planMER (en passende beoordeling): Termien - 4.03.2012 – Genk ZW – 24.03.2012

Stand van zaken:

 • Termien dat initieel eigen procedure kende is planmatig gekoppeld aan Genk ZW via beslissing in het c-ENA 21.12.2011
 • Besluitvorming over Spartacus lijn 2 en onderzoek andere knelpunten voor de realisatie
 • Inrichtingsstudie gemaakt door VLAIO (mede nav vraag van bedrijven voor herlokalisatie) – 2014
 • Het Spartacusplan van De Lijn werd goedgekeurd op 08/02/2013, over het tracé van lijn 2 (Hasselt-Maasmechelen) op 04.04.2014
 • SALK (08.02.2013) - Openbaar vervoer in de regio verbeteren, eventueel door uitvoering van Spartacus 1 & 2 – KT actie (coördinatie TBD)
 • Technisch overleg met o.a. De Lijn (inpassing) en De Scheepvaart (ontwikkeling) werd opgestart (2014).
 • BVR 17.07.2015 “het lopende planningsproces voor het nieuw terrein Genk Zuid-West samen met het herstructureringsproject Termien voort te zetten, waardoor ook de aanleg van Spartacus lijn 2 op deze plaats planologisch mee mogelijk gemaakt wordt.” 
 • Het lopende planningsproces voor het nieuw terrein Genk Zuid-West samen met het herstructureringsproject Termien wordt in het najaar 2016 voortgezet. Dit op basis van (overleg over de resultaten van) een studie naar de verschillende MER’s die momenteel wordt afgerond. In dit proces wordt tevens ruimte voorzien voor een eventuele tramlijn (Spartacus lijn 2) en de herbestemming van Kaatsbeek N702
 • Expertopdracht in verband met de wijze van vertaling van de verschillende goedgekeurde plan-MER’s is gepland zomer 2016