Genk-Zuid Gebiedsprogramma

Op 23 april 2004 besliste de Vlaamse Regering over de nadere uitwerking van Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA). Een onderdeel van deze uitwerking bestond uit het lanceren van zoekzones. Deze zoekzones werden onderworpen aan tal van studies om te achterhalen of ze geschikt waren om als bedrijventerrein te ontwikkelen. Tien jaar later werden de resultaten bekeken: de Vlaamse regering besliste op 17 juli 2015 om de zoekzones te herstructureren naar gelang de ruimtelijke en/of inhoudelijke samenhang die de zoekzones vertoonden. Zo komt men voor het eerst bij een nieuwe categorie, namelijk de gebiedsprogramma’s.


Voor het gebiedsprogramma Genk Zuid betekende dit een herstructuring van zoekzones in het Limburgse grondgebied. Ruimtelijk gesproken fungeert Genk Zuid als een “poort” die doorgang geeft naar de verschillende zoekzones in dat gebied. Door de nabijheid langs en over het water van verschillende zoekzones en herstructureringsprojecten heeft men enkele koppelingen gemaakt: enerzijds werden Ebema en Munsterbos samen genomen in ‘Genk Zuid Oost’. Anderzijds werden Genk Zuid West/Termien, Kaatsbeek N702, SledderloGenk Zuid en Ford Genk samengenomen.


De Vlaamse regering besliste vanwege de negatieve impact op de omgeving Munsterbos niet meer als bedrijventerrein te ontwikkelen, maar herbestemde het gebied als bosgebied. Voor Ebema gold dezelfde beslissing. Ebema wordt verder als individueel project herontwikkeld.

Individuele Projecten