Genebos

Waar: Gemeenten Ham en Tessenderlo liggen aan weerszijden van de N73, deze weg verbindt het bedrijventerrein Ravenshout met de E313

Wat: Nieuw duurzaam bedrijventerrein voor transport, distributie en logistiek

Ha: 34

Ligging:

02_Genenbos.png

Doorlopen procedures:

 • Geen plan-MER plicht na onderzoek naar aanzienlijke milieueffecten
 • GRUP Definitief vastgesteld: 11 januari 2008
 • Samenhang met herstructureringsproject Ravenshout
 • Samenwerkingsovereenkomst, goedgekeurd 13/01/2009 en vernieuwd op 18/09/2012
 • Inrichtingsplan
 • Rioleringsplan
 • MOBER
 • Uitgifteplan
 • Beheersplan
 • Bouwaanvraag interne wegenis
 • Verkoopscontracten
 • Uitwerken Uitvoeringsdossier

Stand van zaken:

 • Onteigeningsprocedure afgerond
 • Haalbaarheids- en inrichtingsstudie afgerond juli 2008 m.b.v. subsidies van Agentschap Ondernemen
 • Ontwikkeling lopende
 • Eerste investeringen/ bouwprojecten gebeurd ( oa. Distridijle, Hyuandai, Agropak)
 • Met de opbrengst van de ontwikkeling van Genenbos wordt de herontwikkeling en herstructurering van de bedrijfszone N 73 Ravenshout gefinancierd

In realisatie:

05_Genebos_In_realisatie.png