Geluidszorg in bioscopen

Exploitanten van digitale bioscopen moeten zich houden aan de vereisten van een geluidzorgsysteem en dit kunnen aantonen aan de hand van geregistreerde gegevens, en zichzelf bijsturen indien dit nodig blijkt.

Exploitanten die bij een controle door de overheid niet kunnen aantonen dat zij exploiteren overeenkomstig het geluidzorgsysteem, begaan een milieu-inbreuk, die kan vastgesteld worden in een verslag van vaststelling en aanleiding kan geven tot een exclusieve bestuurlijke geldboete.

De regelgeving werd uitgewerkt na een diepgaand onderzoek: "Akoestisch onderzoek in bioscopen" en is van kracht sedert 22 februari 2014.